Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yn gorwedd yng nghymoedd prydferth Rhondda Cynon Taf, mae pentref Treherbert yn cael ei wasanaethu gan yr orsaf hon. Fe agorodd ym mis Ionawr 1856, ac roedd yn cael ei defnyddio i gludo glo o’r pyllau lleol yn Nhreherbert, Blaenrhondda, a Blaencwm, gan ddechrau darparu gwasanaethau i deithwyr rai blynyddoedd yn ddiweddarach, yn 1863.

Tan hyn, roedd y pentrefi yn Rhondda Uchaf yn eithaf ynysig, a cheffyl a chert oedd y brif ffordd o symud o un lle i’r llall. Yn 1906, cychwynnwyd gwasanaeth tramiau, ac yna, yn y 30au, defnyddiwyd bysiau. Fe wnaeth y datblygiadau hyn drawsnewid y rhanbarth a darparu cysylltiadau â gweddill De Cymru.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Treherbert i ganol y dref?

  • Mae’n cymryd tua 5 munud, dilynwch Stryd yr Orsaf nes i chi gyrraedd canol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Treherbert?

  • Does dim cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Treherbert.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Treherbert?

  • Nid oes gan orsaf Treherbert unrhyw gyfleusterau i storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Treherbert?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – mae rampiau a dolenni sain ar gael yn yr orsaf
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Treherbert?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti