Submitted by content-admin on Tue, 17/08/2021 - 11:44

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Na
Mynediad di-gam
Na
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yn gorwedd yng nghymoedd prydferth Rhondda Cynon Taf, mae pentref Treherbert yn cael ei wasanaethu gan yr orsaf hon. Fe agorodd ym mis Ionawr 1856, ac roedd yn cael ei defnyddio i gludo glo o’r pyllau lleol yn Nhreherbert, Blaenrhondda, a Blaencwm, gan ddechrau darparu gwasanaethau i deithwyr rai blynyddoedd yn ddiweddarach, yn 1863.

Tan hyn, roedd y pentrefi yn Rhondda Uchaf yn eithaf ynysig, a cheffyl a chert oedd y brif ffordd o symud o un lle i’r llall. Yn 1906, cychwynnwyd gwasanaeth tramiau, ac yna, yn y 30au, defnyddiwyd bysiau. Fe wnaeth y datblygiadau hyn drawsnewid y rhanbarth a darparu cysylltiadau â gweddill De Cymru.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Treherbert i ganol y dref?

  • Mae’n cymryd tua 5 munud, dilynwch Stryd yr Orsaf nes i chi gyrraedd canol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Treherbert?

  • Does dim cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Treherbert.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Treherbert?

  • Nid oes gan orsaf Treherbert unrhyw gyfleusterau i storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Treherbert?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – mae rampiau a dolenni sain ar gael yn yr orsaf
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Treherbert?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti