Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yn un o’r 20 gorsaf ledled Caerdydd, mae Gorsaf Tŷ Glas yn gwasanaethu ardaloedd Llanisien a’r Mynydd Bychan ac wedi’i lleoli ar reilffordd Coryton. Gyda dim ond un trac ac un platfform, mae’n rhaid i deithwyr ddefnyddio croesfan i groesi’r cledrau os ydyn nhw’n teithio i’r gogledd. 

Ystyrir y Mynydd Bychan yn un o’r rhannau mwyaf cefnog o Gaerdydd, sy’n gartref i lawer o dai mawr ar wahân, gyda gerddi aeddfed a chysgodol. Mae’r ffyrdd coediog a mannau agored yn gwneud y Mynydd Bychan yn ardal y mae galw mawr amdani.

 

 •  Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Tŷ Glas i Faes Awyr Caerdydd?
  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i deithio o Orsaf Tŷ Glas i Faes Awyr Caerdydd ar y trên.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Tŷ Glas i ganol tref Llanisien?
  • Mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Llanisien.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Tŷ Glas?
  • Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio ceir yng Ngorsaf Tŷ Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Tŷ Glas?
  • Nid oes gan Orsaf Tŷ Glas gyfleusterau storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Tŷ Glas?
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti