Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf y Bermo wedi’i lleoli ym mhentref glan môr hyfryd y Bermo, gyda’r adeilad presennol yn cael ei agor gan Reilffordd y Great Western yn 1901. Dyfarnwyd ei restriad Gradd II yn 1988, a dyluniwyd yr orsaf gan y pensaer enwog W.H. Broome ac mae’n cynnwys adeiladwaith brics coch a gwyn nodweddiadol.

Mae gorsaf y Bermo ar Reilffordd Arfordir y Cambrian, sy’n rhedeg o Fachynlleth i Borthmadog. Yn cael ei gwasanaethu gan ein trenau rhwng Amwythig a Phwllheli, mae’r rhan fwyaf o drenau’n galw ym mhob gorsaf rhwng Machynlleth a Phwllheli.

Mae’r ardal yn hardd gyda llawer o olygfeydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n paratoi gweithgareddau llawn hwyl ar gyfer eich taith nesaf drwy ddarllen am yr holl bethau gwych i’w gwneud yn y Bermo.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf y Bermo i ganol tref y Bermo?

  • Mae'r orsaf wedi'i lleoli yng nghanol t y Bermo.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf y Bermo?

  • Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf y Bermo.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf y Bermo?

  • Mae gan orsaf y Bermo 10 lloches beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf y Bermo?

  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau a system dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch chi eu cyrraedd o orsaf y Bermo?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti