Submitted by content-admin on Thu, 05/08/2021 - 15:38

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Na
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf y Bermo yn nhref glan môr hyfryd Abermaw, gyda’r adeilad presennol yn cael ei agor gan Great Western Railway yn 1901. Dyfarnwyd ei restr Gradd II ym 1988, a chafodd yr orsaf ei dylunio gan y pensaer enwog W.H. Broome ac mae’n cynnwys gwaith adeiladu brics coch a gwyn nodweddiadol.

Roedd William Wordsworth, y bardd enwog o’r 19eg ganrif, yn cydnabod y golygfeydd hardd sy’n amgylchynu’r Bermo ar ôl iddo ymweld â’r lle, gan sôn am yr olygfa o’r môr a’r ‘aber anhygoel’.

Mae gorsaf y Bermo ar Reilffordd Arfordir y Cambrian, sy’n rhedeg o Fachynlleth i Borthmadog. Gyda cherbydau Trafnidiaeth Cymru rhwng Amwythig a Phwllheli, mae’r rhan fwyaf o drenau’n galw ym mhob gorsaf rhwng Machynlleth a Phwllheli. Mae’r ardal yn hardd gyda llawer o olygfeydd i’w mwynhau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn paratoi gweithgareddau hwyliog ar gyfer eich taith nesaf drwy ddarllen yr holl bethau gwych i’w gwneud yn y Bermo.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf y Bermo i ganol tref y Bermo?

  • Mae’r orsaf yng nghanol tref y Bermo.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf y Bermo?

  • Nid oes cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf y Bermo.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf y Bermo?

  • Mae gan orsaf y Bermo 10 lle â lloches ar gyfer beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf y Bermo?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf y Bermo?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti