Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae’r Trallwng, y dref farchnad dlos ym Mhowys, ar Afon Hafren, a sefydlodd ei hun o gwmpas y castell a adeiladwyd gan Edward I o Loegr yn 1277. Heddiw, mae tref y Trallwng yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, diolch i’w lleoliad ar droed Eryri a’i chasgliad trawiadol o adeiladau hanesyddol, gan gynnwys ystad Castell Powis.

Agorwyd gorsaf y Trallwng am y tro cyntaf yn 1859, a chafodd ei hailwampio yn 1992. Wedi’i lleoli ar Reilffordd y Cambrian, mae’n cael ei rheoli gan Trafnidiaeth Cymru, ac mae ganddi faes parcio bach ac ystafell aros. Nid oes staff yn yr orsaf, felly rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw neu ar y trên.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf y Trallwng i faes awyr Canolbarth Cymru?

  • Dim ond pedair milltir yw’r maes awyr o orsaf y Trallwng, mae’n cymryd tua hanner awr ar y bws.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf y Trallwng i ganol y dref?

  • Wrth gerdded ar hyd y Llwybr Beicio Cenedlaethol, mae’r daith o’r orsaf i ganol tref y Trallwng yn cymryd tua phum munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf y Trallwng?

  • Mae lle parcio i 40 o geir yng ngorsaf y Trallwng.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf y Trallwng?

  • Mae gan yr orsaf ddigon o le i storio 4 beic.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf y Trallwng?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf y Trallwng?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti