Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi ei lleoli ar arfordir trawiadol Bro Morgannwg, Ynys y Barri yw un o hoff leoliadau glan môr Cymru.

Mae’r orsaf drenau wedi ei lleoli ar reilffordd Bro Morgannwg ac fe’i hagorwyd ym 1892 i wasanaethu traeth a glannau a oedd yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Dyluniwyd adeilad presennol yr orsaf gan y pensaer William Henry Higgs ac fe’i hadeiladwyd yn 1904.

Wrth fynd oddi ar y trên byddwch yn gweld y Parc Pleser, gyda’i reidiau, carwsel, man chwarae dŵr a llawer mwy. Gorau oll, mae hyn i gyd ar draws y ffordd i dywod euraid y traeth poblogaidd.

Oeddech chi’n gwybod bod yr orsaf wedi ymddangos sawl gwaith ar y teledu? Dyma’r lleoliad yng nghyfres gwlt y BBC Gavin and Stacey. Yma hefyd oedd gorsaf reilffordd Pontyberry yn y rhaglen deledu boblogaidd Stella.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Ynys y Barri i faes awyr Caerdydd?

  • Mae’r daith bedair milltir yn cymryd tua 11 munud.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Ynys y Barri i ganol tref y Barri?

  • Gan ddilyn Ffordd y Mileniwm, mae’r daith gerdded oddeutu 15 munud o’r orsaf i ganol tref Ynys y Barri.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Ynys y Barri?

  • Nid oes lle i barcio ceir yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Ynys y Barri?

  • Nid oes cyfleusterau storio beic yng ngorsaf Ynys y Barri.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Ynys y Barri?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae dolenni sain a rampiau ar gael.
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Ynys y Barri?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti