Profion Peilot WNTS

Lansiwyd cynllun peilot cyntaf ar y we yn unig o Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru ar 3 Mai 2024.

Mae llythyrau yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn yr astudiaeth beilot hon wedi cael eu hanfon i 7,500 o gyfeiriadau preswyl ar hap ledled Cymru. Cafwyd y cyfeiriadau o gronfa ddata canfod cyfeiriadau cod post y Post Brenhinol.

Bydd y cynllun peilot yn rhedeg tan 2 Mehefin 2024 a bydd yn hollbwysig o ran siapio datblygiad parhaus WNTS.

Mae’r arolwg ar gael i’w lenwi yn Gymraeg neu yn Saesneg a gellir dod o hyd i gwestiynau’r arolwg ar y dudalen hon.

Bydd unigolion sy’n cymryd rhan yn yr arolwg yn cael taleb Love2Shop gwerth £10 i ddiolch iddyn nhw am eu hamser a’u hymdrech.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun peilot, gan gynnwys ei brif nodau ac amcanion, ar gael yn ‘WNTS Stage 1b: Qualitative and Quantitative testing’ report.

Mae copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer yr astudiaeth beilot ar gael yma.