Defnyddiwch ein hadnodd cynllunio teithiau i weld amseroedd trenau, prisiau a phrynu eich tocynnau

Ni fyddwn yn codi tâl archebu a byddwn bob amser yn cynnig y pris rhataf posib i chi ar gyfer y daith o’ch dewis.

Defnyddiwch y Gwirydd Capasiti i helpu i gynllunio eich taith; cewch weld pa drenau sydd fel arfer â digon o seddi ar gael a pha rai sy’n aml yn llawn, er mwyn i chi allu dewis yr amser gorau i deithio.

Os oes modd, cofiwch gadw lle cyn eich taith, pan fyddwch chi'n prynu eich tocyn. Os na fyddwch chi’n gwneud hynny, a bod pob sedd wedi’i chadw ar y trên roeddech chi wedi bwriadu ei ddal, efallai y bydd angen i chi deithio ar adeg wahanol pan fydd seddi ar gael.

Os oes gennych chi docyn trên TrC yn barod ond heb gadw sedd, neu os oes gennych chi docyn aml-daith (h.y. Tocynnau Tymor, Multiflex, ac ati) dylech archebu lle cyn dechrau pob rhan o’ch taith. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i’n tudalen cadw sedd.

Rydym yn cynnig yr opsiwn i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gyda Paypal Pay in 3 os ydych chi'n gwario dros £30. Mae rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn ar gael ar y sgrin talu.