Defnyddiwch ein hadnodd cynllunio teithiau i gynllunio eich taith, cadarnhau amseroedd trenau a phrisiau a phrynu eich tocynnau

  • Dydyn ni ddim yn codi unrhyw ffioedd archebu felly fe gewch chi’r pris rhataf gyda ni bob tro

  • Ein nod yw codi’r pris isaf posibl arnoch chi

  • Gallwch arbed hyd at 43%* drwy archebu Tocyn Advance cyn diwrnod eich taith

 

*Mae’r ffigwr yn seiliedig ar yr arbediad cyfartalog pan brynir tocyn Advance penodol Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC o gymharu â’r tocyn Unffordd Safonol cyfatebol a brynir ar ddiwrnod y daith. Arbediad Cyfartalog yn seiliedig ar 801,112 o deithiau 'Advance' rhwng 1af Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae prisiau Advance yn dibynnu ar y cwota penodedig sydd ar gael ar lwybraudethol.