Teithio gyda ni dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd?

Mae ein gwasanaethau trên fel arfer yn brysur dros gyfnod yr ŵyl gyda phobl yn siopa, yn ymweld â ffrindiau a theulu ynghyd ag ymweld â'r atyniadau Nadoligaidd niferus ar ein rhwydwaith.

Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'w hystyried wrth gynllunio'ch taith gyda ni'r Nadolig hwn.

  • Teithio'n Saffach a gwisgo gorchudd wyneb yn adeiladau'r orsaf ac ar y trên oni bai eich bod wedi'ch eithrio. 
  • Dewiswch deithio ar drenau sydd â lle, defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti i ddewis amser tawelach i deithio.

 

Newidiadau i wasanaethau trên

Gwiriwch cyn teithio oherwydd efallai y bydd gwaith gwella wedi'i gynllunio a allai effeithio ar eich cynlluniau i deithio

Ni fydd unrhyw wasanaethau trên na gwasanaeth bws yn lle trên ar: 

  • Dydd Nadolig (dydd Sadwrn 25 Rhagfyr)
  • Dydd San Steffan (dydd Sul 26 Rhagfyr) neu
  • Dydd Calan (Dydd Sadwrn 01 Ionawr) ar wasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd (dydd Sadwrn 01 Ionawr)*

* Bydd gwasanaethau trên yn rhedeg ar wasanaethau'r brif reilffordd ar Ddydd Calan

 

Bydd gwasanaethau trên yn dechrau dod i ben o 20:00 ymlaen ar:

  • Noswyl Nadolig (dydd Gwener 24 Rhagfyr)
  • Nos Galan (Dydd Gwener 31 Rhagfyr)

Bydd gwasanaethau trên yn dechrau yn hwyrach nag arfer ddydd Llun 27 Rhagfyr

 

Newidiadau i wasanaethau cwsmeriaid

Bydd ein horiau agor gwasanaeth cwsmeriaid yn newid fel â ganlyn:

Noswyl Nadolig Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021
Cysylltiadau Cwsmeriaid 08:00- 16:00
Cyfryngau Cymdeithasol 07:00 - 16:00

Dydd Nadolig 25 Rhagfyr 2021
Cysylltiadau Cwsmeriaid ar Gau
Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gau 

Dydd San Steffan 26 Rhagfyr 2021
Cysylltiadau Cwsmeriaid ar Gau
Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gau 

Nos Galan 31 Ionawr 2021 
Cysylltiadau Cwsmeriaid 08:00 - 16:00
Cyfryngau Cymdeithasol 07:00 - 16:00 

Dydd Calan 1 Ionawr 2022
Cysylltiadau Cwsmeriaid 10:00 - 18:00  
Cyfryngau Cymdeithasol 10:00 - 18:00 

Eiddo Coll

Bydd ein swyddfa eiddo coll ar gau rhwng 24 Rhagfyr 2021 a 2 Ionawr 2022.

Teithio Busnes 

Bydd ein gwasanaeth teithio busnes ar gau rhwng 24 Rhagfyr 2021 - 28 Rhagfyr 2021 a dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022 a dydd Llun 3 Ionawr 2022.