Mae mynd ar y trên o Fryste i Henffordd yn eich galluogi i gyrraedd gan deimlo’n braf ac yn barod ar gyfer y diwrnod sydd o’ch blaen. Beth am ddefnyddio eich amser i’r eithaf drwy wneud ychydig o waith gan ddefnyddio Wi-Fi am ddim ar y trên, neu ymlacio gyda ffilm dda?

Prynwch eich tocynnau trên ar-lein neu ar ein ap hwylus heddiw.

 

Faint o amser mae’r trên o Fryste i Henffordd yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tua awr 30 munud. Digon o amser i eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio’r golygfeydd yn fflachio heibio, neu i ddal i fyny â llyfr da.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o’r Fryste i Henffordd ar y trên?

Mae gan ddinas Henffordd dapestri diwylliannol bywiog i'w ddarganfod. Saif y dref hynafol hon ar lannau Afon Gwy, a cheir yma nifer o atyniadau a gweithgareddau sy’n addas i deuluoedd i’w mwynhau ar eich diwrnod allan. Mae teithio ar drên yn eich galluogi i ymlacio a mwynhau’r daith, p’un a ydych chi’n teithio ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau neu deulu.

 

Trenau eraill o Fryste Temple Meads

Bryste i orsaf Caerdydd Canolog

Bryste i Gasnewydd

Bryste i Abertawe

 

Trenau eraill i Henffordd

Gorsaf Caerdydd Canolog i Henffordd

Llanllieni i Henffordd

Llwydlo i Henffordd