Bydd y cynllun teithio am ddim i ffoaduriaid i ben ar 31 Mawrth 2024

Bydd y cynllun teithio am ddim i ffoaduriaid ar gael dim mwy ar wasanaethau bysiau a threnau yng Nghymru o 1 Ebrill 2024. O’r dyddiad hwn bydd angen i chi dalu am eich taith.

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer un o’r cynlluniau teithio am ddim neu am bris gostyngol hefyd os ydych yn:

 • 60 oed neu’n hŷn 
 • Ymwelydd Anabl 
 • plentyn neu berson ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhain a thocynnau teithio gostyngedig eraill, gweler www.cymraeg.traveline.cymru neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau lleol.

I gael gwybod am y gostyngiadau tocynnau rheilffordd eraill sydd ar gael,  ewch i: trc.cymru/cardiau-rheilffordd.

Hefyd, i gael manylion y mathau o docynnau rheilffordd sydd ar gael, ewch i: trc.cymru/mathau-o-docynnau.

 

 • Bydd y cynllun teithio am ddim i ffoaduriaid
  • Mae’r cynllun teithio am ddim i ffoaduriaid yn darparu teithio diderfyn ar:

   • Holl wasanaethau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru, yn mynd ar ac yn dod oddi ar drên yng ngorsafoedd TrC yng Nghymru a Lloegr *

   • gwasanaethau bws sy'n croesi i Loegr os ydynt yn dechrau neu'n gorffen yng Nghymru

   • holl wasanaethau bws lleol

  • *Noder:  Mae’r cynllun hwn yn ddilys ar wasanaethau TrC rhwng dwy o orsafoedd TrC yn unig.  Rhaid prynu tocynnau ar gyfer gorsafoedd a gwasanaethau nad ydynt yn rhai TrC.

 • Pwy all ddefnyddio'r cynllun teithio am ddim
  • Mae’r cynllun hwn ar gael i bob ffoadur a’r sawl sy’n ceisio amddiffyniad rhyngwladol yng Nghymru, yn unol â’n gweledigaeth cynllun Cenedl Noddfa cyn belled â bod ganddynt y statws canlynol:

   • Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP) yn nodi bod rhywun yn 'ffoadur', mae ganddynt 'HP' neu 'Amddiffyniad Dyngarol' neu ei fod yn cynnwys y geiriau 'Affganistan', 'Wcráin' neu 'Hong Kong';

   • Llythyr wedi'i gyfeirio'n bersonol gan y Swyddfa Gartref / Ysgrifennydd Cartref yn cadarnhau unrhyw un o'r statws yn is-adran a; neu

   • Pasbort Prydeinig Dinesydd Tramor Wcreineg, Affganistan neu Hong Kong.

  • Ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r dogfennau canlynol fel prawf eich bod yn gymwys i deithio am ddim ar ein trenau? Ar ôl 31 Mawrth 2024, ni fyddwn yn gallu derbyn y rhain mwyach a bydd angen i chi dalu’r pris priodol ar gyfer eich taith.

  •  

  • Nid oes angen gwneud cais i gymryd rhan yn y cynllun hwn.

  • Os na allwch ddangos prawf dilys o gymhwysedd yn gyson, mae'n bosibl na fydd teithio am ddim yn cael ei ddarparu, a gall fod yn rhaid i chi dalu prisiau safonol.

  • Bydd defnydd twyllodrus yn arwain at dynnu cludiant am ddim yn ôl ar unwaith a bydd yr awdurdodau perthnasol yn cael eu hysbysu.  Gall hyn arwain at erlyniad.

  • Mae amodau cludo gweithredwr unigol yn berthnasol ar gyfer y teithiau a wneir.