Help ar gyfer...

Angen cysylltu?

Manylion cyswllt rheilffordd

Popeth o gynllunio taith, trefnu cymorth gyda'ch taith i wybodaeth am docynnau, gallwn helpu.

Manylion cyswllt bws

Angen cymorth? O gynllunio taith i wybodaeth am docynnau, gall ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid helpu.

Manylion Cyswllt TrC

Gallwch ddod o hyd i'n holl fanylion cyswllt yma.

Cardiau rhatach

Angen cymorth gyda’ch cais neu am ddiweddaru eich manylion? Cerdyn ar goll? Cysylltwch â’n tîm cerdyn teithio rhatach.

Recriwtio

Cysylltu â’n tim recriwtio.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

I wneud cais am wybodaeth amdan TrC, ewch i’n tudalen ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Cyngor teithio