Rydym wedi datblygu Cynllun i Rraddedigion  a fydd yn darparu'r hyfforddiant, y technegau a'r ymrwymiad i amrywiaeth sy'n hanfodol i lunio arweinwyr yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn cynnig lleoliadau ar draws ein sefydliad, gan ganolbwyntio ar arbenigeddau yn: 

• Cyllid 
• Peirianneg Sifil 
• Cynllunio Trafnidiaeth 
• Rheoli Risg

Bydd gennych leoliad cadarn, dwy flynedd, gyda chyfleoedd i weithio ar draws gwahanol feysydd o'r sefydliad yn ogystal â chyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn y diwydiant. Bydd y cynllun hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill cymwysterau proffesiynol. 

Darganfyddwch a yw ein cynllun yn iawn a gwnewch gais am rôl yma.

Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod gan rai o'n staff sut beth yw gweithio gyda ni.