Os hoffech chi gael y newyddion diweddaraf am unrhyw beth allai darfu ar eich trên, defnyddiwch yr adnodd Journey Check tool

 

  • Mae JourneyCheck Alerts yn dweud a oes unrhyw beth yn debygol o darfu ar y trenau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.
  • Gallwch ddweud pryd rydych yn dymuno cael gwybod os yw’r sefyllfa’n newid (er gwell neu er gwaeth).
  • Negeseuon e-bost yn cadarnhau a yw popeth yn iawn ynteu a oes problemau.
  • Gallwch newid eich dewis iaith unrhyw bryd yma.