Teithio llai? Arbedwch fwy gyda Multiflex.

Os ydych chi’n gweithio gartref ac yn teithio i’r gwaith yn llai aml, gallwch chi arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex. Defnyddiwch docynnau Multiflex ar ein ap symudol ac fe gewch chi docynnau hyblyg am bris isel iawn.

Multiflex, ein ‘trwydded’ 12 tocyn, yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau gwahanol. Prynwch docynnau Multiflex ar ap TfW Rail.

Yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr rhan amser neu’r rhai sydd ddim yn teithio’n ddigon rheolaidd i arbed gyda thocyn tymor wythnosol.

Mae Multiflex yn cynnig 12 tocyn teithio Unffordd i’w defnyddio yn y naill gyfeiriad neu’r llall rhwng y gorsafoedd dewisol ar ddechrau a diwedd eich taith.

Gallwch brynu tocynnau Multiflex ar Ap Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, y gallwch ei lawrlwytho o’r App Store neu Google Play Store neu ei brynu gan ddefnyddio eich dyfais symudol ar ein gwefan, pan fyddwch chi’n clicio yma

Bydd angen Ap Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru arnoch i storio a defnyddio eich tocynnau Multiflex, sy’n ddilys am tri mis.

Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd anhygoel i chi arbed gyda’r rhyddid i deithio - 12 tocyn taith unffordd Multiflex yn costio’r un faint â phum tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd (10 taith), heb orfod teithio ‘yna ac yn ôl’ fel sy’n ofynnol gyda thocynnau Dwyffordd.

 

Dyma rai enghreifftiau o arbedion ar deithiau poblogaidd:

Pontypridd - Caerdydd

12 x Tocyn Unffordd = £58.80

1 x Multiflex (12 taith unffordd) = £38.50; arbediad o 34% o gymharu â'r 12 tocyn unffordd Safonol

Y Barri - Caerdydd

12 x Tocyn Unffordd = £46.80

1 x Multiflex (12 taith unffordd) = £28.00 - arbediad o 40% o gymharu â'r 12 tocyn unffordd Safono

 

 • Telerau ac Amodau
   • 12 taith unffordd pwynt-i-bwynt union yr un fath i deithio yn y naill gyfeiriad neu’r llall.

   • Rhaid i bob tocyn fod yn weithredol er mwyn bod yn ddilys ar gyfer teithio.

   • Dilysrwydd Tocynnau: Mae Multiflex yn ddilys am dri mis calendr o ddyddiad cychwyn y cynnyrch.

   • Ceir mynd ar bob un o’r deuddeg taith unigol unrhyw bryd yn ystod y cyfnod dilys.

   • Dim ond unwaith y ceir gwneud pob tocyn yn weithredol.

   • Ni cheir ad-daliad am docynnau Multiflex