Mwynhewch y golygfeydd ar hyd Arfordir godidog y Cambrian gyda thocyn diwrnod Crwydro’r Cambrian.

Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 09:29 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc) o Bwllheli i Aberystwyth a Machynlleth.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Teulu Cerdyn Rheilffordd
Crwydro Arfordir y Cambrian £14 £7 £23.00 £9.20

*Arbedwch ragor gyda'r Cardiau Rheilffordd canlynol: 16-25, Dau Berson, Pobl Anabl neu Pobl Hŷn.

 

Ble mae prynu tocyn Arfordir y Cambrian

Prynwch docyn Crwydro’r Cambrian o swyddfa docynnau eich gorsaf leol. I brynu ymlaen llaw, ffoniwch 08448 560 688 neu e-bostiwch y tîm - business.bookings@tfwrail.wales.

 

Telerau ac amodau

  • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yn yr ardal ddaearyddol ddynodedig am ddiwrnod ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru. 
  • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru rhwng ac yn cynnwys Machynlleth, Aberystwyth a Phwllheli am ddiwrnod.
  • Yn ddilys ar gyfer teithio ar ôl 09:30 dydd Llun i ddydd Gwener, a drwy ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.
  • Yn ddilys ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru.
  • Prynwch docyn Crwydro’r Cambrian o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.
  • Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn yr orsaf lle rydych chi’n cychwyn eich taith, gallwch hefyd brynu tocyn Crwydro’r Cambrian gan Oruchwyliwr ar wasanaeth trên Trafnidiaeth Cymru.
  • Gellir cael ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio, ond rhaid talu ffi weinyddu.
  • Pris yn ddilys hyd at 31ain Rhagfyr 2023.