Mwynhewch y golygfeydd ar hyd Arfordir godidog y Cambrian gyda thocyn diwrnod Crwydro’r Cambrian.

Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 09:30 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc) o Bwllheli i Aberystwyth a Machynlleth.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Teulu Cerdyn Rheilffordd
Crwydro Arfordir y Cambrian £14.60 £7.30 £24.00 £9.60

*Arbedwch ragor gyda'r Cardiau Rheilffordd canlynol: 16-25, Dau Berson, Pobl Anabl neu Pobl Hŷn.

 

Ble mae prynu tocyn Arfordir y Cambrian

Prynwch docyn Crwydro’r Cambrian o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.

 

Map

Crwydro Arfordir y Cambrian

 

Telerau ac amodau

  • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yn yr ardal ddaearyddol ddynodedig am ddiwrnod ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru. 
  • Gallwch chi deithio faint fynnwch chi ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru rhwng ac yn cynnwys Machynlleth, Aberystwyth a Phwllheli am ddiwrnod.
  • Yn ddilys ar gyfer teithio ar ôl 09:30 dydd Llun i ddydd Gwener, a drwy ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc.
  • Yn ddilys ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru.
  • Prynwch docyn Crwydro’r Cambrian o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.
  • Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn yr orsaf lle rydych chi’n cychwyn eich taith, gallwch hefyd brynu tocyn Crwydro’r Cambrian gan Oruchwyliwr ar wasanaeth trên Trafnidiaeth Cymru.
  • Gellir cael ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio, ond rhaid talu ffi weinyddu.
  • Pris yn ddilys hyd at 31 Rhagfyr 2024.