Mae ein Ranger Cylch Calon Cymru yn caniatáu i chi deithio ar hyd Rheilffordd Calon Cymru ar lwybr cylchol dros 1 neu 2 ddiwrnod.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
Day Ranger Cylch Calon Cymru £41.00 £20.50 £27.00
Two Day Ranger Cylch Calon Cymru £59.00 £29.50 £39.30
  Day Ranger Cylch Calon Cymru
Oedolyn £41.00

Plentyn

£20.50

Cerdyn Rheilffordd

£27.00
  Two Day Ranger Cylch Calon Cymru
Oedolyn £59.00

Plentyn

£29.50

Cerdyn Rheilffordd

£39.30

 

Ble mae prynu Tocyn Calon Cymru

Prynwch docyn Ranger Cylch Calon Cymru 1 neu 2 Ddiwrnod o swyddfa docynnau eich gorsaf leol

Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn yr orsaf lle rydych chi’n cychwyn eich taith, gallwch hefyd brynu tocyn Ranger Cylch Calon Cymru 1 neu 2 Ddiwrnod gan Oruchwyliwr ar wasanaeth trên Trafnidiaeth Cymru.

 

Map

Map Rheilfford Calon Cymru - Tocyn Ranger

 

Telerau ac Amodau

  • Mae tocyn Day Ranger Cylch Calon Cymru yn cynnig taith gylchol i’r naill gyfeiriad o amgylch y gylched rhwng Caerdydd Canolog - Craven Arms - Amwythig - Llandrindod - Llanelli - Abertawe - Caerdydd Canolog ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru.
  • Gall y daith gychwyn mewn unrhyw orsaf ar y gylched benodedig. Yn ddilys dros 1 neu 2 ddiwrnod.
  • Yn ddilys ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru
  • Mae'r gostyngiad yn berthnasol i’r Cardiau Trên canlynol: 16-25, 26-30, Pobl Hŷn, Pobl Anabl, Dau Berson (fesul Oedolyn)

  • Prynwch docyn Ranger Cylch Calon Cymru 1 neu 2 Ddiwrnod o swyddfa docynnau eich gorsaf leol.

  • Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn yr orsaf lle rydych chi’n cychwyn eich taith, gallwch hefyd brynu tocyn Ranger Cylch Calon Cymru 1 neu 2 Ddiwrnod gan Oruchwyliwr ar wasanaeth trên Trafnidiaeth Cymru.

  • Gellir cael ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio, ond rhaid talu ffi weinyddu.

  • Pris yn ddilys hyd at 31ain Rhagfyr 2021.