Rydyn ni nawr ar eich stryd fawr

Os ydych chi'n byw yn ein hardal Metro De Cymru, gallwch nawr brynu tocynnau trên dethol gan adwerthwyr Payzone sy’n rhan o’r cynllun, ar gyfer teithiau lleol, gydag arian parod neu gerdyn. Felly, y tro nesaf byddwch chi’n mynd i siopa, cynlluniwch ymlaen llaw a phrynwch eich tocynnau trên yr un pryd.

Chwiliwch am y sticer ffenestr i ddod o hyd i adwerthwyr Payzone sy'n rhan o'r cynllun neu cliciwch yma i weld y rhestr lawn o siopau

Mae rhagor o wybodaeth am leoliadau siopau Payzone ar gael hefyd drwy fynd i Payzone website

 

Mae’r tocynnau sydd ar gael gan adwerthwyr Payzone yn cynnwys

Math o docyn Cyfyngiadau
Tocyn Diwrnod Unrhyw Bryd Dim ond ar gyfer un daith allan fesul teithiwr y gellir defnyddio'r tocyn.
Tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd Dim ond ar gyfer un daith allan AC un daith ddwyffordd y gellir defnyddio’r tocyn. Rhaid i’r daith ddwyffordd fod ar yr un dyddiad â’r daith allan.
Tocyn Diwrnod Dwyffordd Grŵp Bach Dim ond ar gael ar gyfer teithiau byr yn unig. Rhaid i’r grŵp wneud pob siwrnai gyda’i gilydd gan na fydd y tocyn yn ddilys ar gyfer grwpiau anghyflawn. Ni ddylai nifer y teithwyr sy’n teithio fod yn fwy na’r nifer sydd wedi’i argraffu ar y tocyn. Nid yw plant dros 5 oed yn teithio am ddim gyda’r tocyn hwn. Rhaid i’r daith ddwyffordd fod ar yr un dyddiad â’r daith allan.
Advance unffordd Dim ond ar yr amser a’r dydd sydd ar y tocyn y caniateir teithio. Ni cheir ad-daliad am y tocynnau hyn. Rhaid archebu sedd gyda’r math hwn o docyn.

Derbynnir cardiau rheilffordd yn amodol ar delerau ac amodau'r cerdyn rheilffordd. Mae rhagor o wybodaeth am ein gwahanol fathau o docynnau ar gael yma

Cofiwch mai dim ond tocynnau hyd at uchafswm o £10 y bydd modd i chi gael ad-daliad amdanynt mewn adwerthwr Payzone. Ni fyddwch yn gallu cael ad-daliad am docynnau gan orsfafoedd TrC na gan Wasanaethau i Gwsmeriaid. Mae yna ffi weinyddol o £ 10 am ad-daliadau. I gael rhagor o wybodaeth am ad-daliadau, cliciwch yma.

Telerau ac Amodau’n berthnasol. I weld Telerau ac Amodau Payzone, cliciwch yma.