Dewisiadau brecwast

Mwynhewch ein selsig porc a chennin blasus mewn rôl. Neu beth am y clasur ben bore - y rôl bacwn?
Os ydych chi’n chwilio am opsiwn llysieuol, rhowch gynnig ar ein rôl selsig llysieuol hyfryd. 

Mae gennym ni hefyd uwd hufennog wedi’i wneud gyda llaeth figan i’ch cynhesu ar gyfer eich taith.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen frecwast

 

Bachwch bryd ysgafn ffres neu fargen o’n bar bwyd

Mwynhewch nachos blasus gyda chilli cig eidion neu dri ffa figan, pizzas wedi'u coginio'n ffres, neu bastai blasus poeth sy’n barod i fynd.

Neu, gallwch ddewis bagét ffres gyda dewis gwych o lenwadau.  Ychwanegwch greision a diod oer i gael pryd o fwyd gwerth chweil.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen tameidiau ysgafn