Mynnwch ychydig o frathiadau ffres trwy'r dydd o'n bar bwyd

Mae ein brathiadau ysgafn yn cael eu gwneud yn ffres i fynd gan ein cogyddion ac maent ar gael trwy gydol y dydd.

Mae gennym ni frecwast swmpus, tatws trwy’u crwyn blewog gyda darnau o fenyn ac amrywiaeth o lenwadau blasus, a brechdanau blasus wedi’u gwneud gyda’ch dewis o fara.

Edrychwch i weld beth rydych chi'n ei ffansio.

Edrychwch ar ein bwydlen brathiadau trwy'r dydd