Diodydd poeth

 • Coffi/decaf | £2.30
 • Te | £2.30
 • Te - Gwyrdd/Earl Grey/Mint | £2.30
 • Siocled poeth | £2.30

Diodydd oer

 • Diodydd swigod neu sudd o £1.30
 • Dŵr o £1.30
 • Cymysgwyr o £1.30

Brechdanau a byrbrydau

 • Creision, cnau a phopgorn o £1.00
 • Uwd o £2.50
 • Cacennau a bisgedi o £1.10
 • Melysion o £1.10

Diodydd alcoholig

 • Cwrw, lager a seidr o £2.80
 • Gwirodydd o £4.50
 • Gwinoedd o £4.75

 

Mae’r holl wasanaethau Arlwyo a ddarperir gan Gynnyrch Trafnidiaeth Cymru yn amodol ar argaeledd ac mae’r prisiau’n gywir ar 15 Awst 2022 ond mae’n bosibl y byddant yn newid.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen bwyd troli fel PDF