Gwybodaeth am deithio hygyrch

Gellir dod o hyd i wybodaeth am deithio hygyrch hefyd ar wefan eich gweithredwr bysiau neu reilffyrdd, neu awdurdod lleol. Cysylltwch â nhw'n uniongyrchol os oes angen rhagor o fanylion arnoch i'ch helpu i gynllunio'ch taith.

 

Ydych chi'n defnyddio sgwter symudedd?

Mae Cydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr wedi cyhoeddi canllawiau os ydych yn defnyddio sgwter symudedd ac yn bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

https://www.traveline.cymru/uploads/CPT Sgwteri Taflen.pdf 

Useful links | Trafnidiaeth Cymru (trc.cymru)

 

A oes gennych nam ar eich golwg?

Mae gwefan RNIB Cymru yn cynnwys canllawiau os ydych yn ddall neu'n rhannol ddall ac yn bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Cymru | RNIB

 

Dod o hyd i doiledau hygyrch

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth am doiledau hygyrch ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.

Pa mor hygyrch yw ein trenau | TrC

Pa mor hygyrch yw ein gorsafoedd | TrC

Os ydych chi'n teithio gyda chwmni trenau arall, ewch i'w gwefan i gael gwybodaeth am hygyrchedd ar eu trenau. O ran y gorsafoedd, ewch i wefan National Rail a nodwch enw neu god tair llythyren y gorsafoedd rydych chi'n teithio iddynt i gael manylion y cyfleusterau sydd ar gael.

Gallwch ddod o hyd i leoliadau ac amseroedd agor yr holl doiledau cyhoeddus yng Nghymru ar wefan Llywodraeth Cymru. Gall y Map Toiledau Cenedlaethol hefyd ddweud wrthych pa doiledau sydd â chyfleusterau hygyrch.   


Dod o hyd i doiledau ar agor i'r cyhoedd | LLYW.CYMRU

Os oes gennych anabledd, gall y Cynllun Allweddol Cenedlaethol ddarparu mynediad annibynnol i doiledau cyhoeddus dan glo ledled y DU. Gellir dod o hyd i doiledau sydd â chloeon NKS mewn llawer o orsafoedd bysiau a threnau.

Radar Key – Disability Rights UK

 

Gwasanaeth Cludiant Cleifion Di-argyfwng

Mae help ar gael os ydych yn byw yng Nghymru ac yn methu mynychu apwyntiad meddygol di-argyfwng gan ddefnyddio eich cludiant eich hun. Cliciwch ar y ddolen isod i  wirio a ydych chi'n gymwys.

Gwasanaeth Cludiant Cleifion Di-argyfwng (NEPTS) - Ymddiriedolaeth GIG

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Dolenni defnyddiol eraill