Submitted by admin on Wed, 26/09/2018 - 14:13

Station message

The lifts are out of order between platform 1 & platform 2 at Cardiff Central station.

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Ie
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.  Rydym yn gweithio’n galed i leihau faint o destun Saesneg sydd ynddynt.

Gwybodaeth awtomatig gan www.NationalRailEnquiries.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Maes Awyr
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Symud safle tacsis gorsaf Caerdydd Canolog
  • Mae gwaith yn parhau i ddarparu Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn y Sgwâr Canolog, ac mae angen gwneud gwaith hanfodol i baratoi ar gyfer y seilwaith priffyrdd a ffyrdd newydd yn y Gyfnewidfa. Er mwyn caniatáu i'r gwaith hwn fynd rhagddo, bydd y safle tacsis presennol ar Heol Saunders yn cael ei gau dros dro a'i symud i leoliad newydd dros dro.
  •  
  • O ddydd Mawrth 20 Medi, bydd y safle tacsis yn cael ei symud dros dro i Heol Penarth, o dan bont rheilffordd, nes y gwneir y gwaith. Rhagwelir y gwaith am gyfnod o 3-6 mis. Byddwn yn hysbysu cwsmeriaid ynghylch datblygiadau.
  •  
  • Wrth adael prif fynedfa'r orsaf (Sgwâr Canolog), trowch i'r dde ac i'r dde eto o dan y bont reilffordd ger Viva Brazil.
  • safle tacsi gorsaf Caerdydd Canolog
  •  
  • I helpu gyda chapasiti, bydd lôn fwydo hefyd yn cael ei lleoli ym maes parcio ochr ddeheuol yr orsaf ar Heol Penarth.  Nid safle tacsi gweithredol i godi cwsmeriaid fydd hon.
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti