Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Cerddwch drwy fodel 3D o chwech o'n gorsafoedd mwyaf. Byddwch yn gallu gweld cyfleusterau ein gorsafoedd ar gyfer cynllunio taith, gyda chanllawiau gweledol, llais a chanllawiau haptig mewn gorsafoedd ar gyfer gwell deimlad o gyfeiriad.

 

Mae'r teithiau cerdded gorsaf hyn wedi'u cynhyrchu gan Briteyellow, un o enillwyr ein rhaglen TrC Lab.

Roedd mapiau a chynllun yr orsaf yn gywir ar adeg y cynhyrchiad, gall y lleoliad fod yn wahanol i'r hyn a ddangosir yma.