Submitted by admin on Wed, 07/22/2020 - 10:21

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie
 • General service information
  • Staffing Level
  • Closed Circuit Television
  • Information Services Open
  • CIS
  • Customer Help Points
 • Ticket buying and collection
  • Ticket Office
  • Prepurchase Collection
  • Ticket Machine
  • Oystercard Issued
  • Use Oystercard
  • Always Show Oyster Card Fields
  • Smartcard Issued
  • Smartcard Validator
  • Smartcard Comments
  • Penalty Fares
 • All station facilities
  • First Class Lounge
  • Seated Area
  • Trolleys
  • Station Buffet
  • Toilets
  • Baby Change
  • Showers
  • Telephones
  • Wi Fi
  • Web Kiosk
  • Post Box
  • Tourist Information
  • Atm Machine
  • Bureau De Change
  • Shops
 • Accessibility and mobility access
  • Helpline
  • Staff Help Available
  • Induction Loop
  • Accessible Ticket Machines
  • Height Adjusted Ticket Office Counter
  • Ramp For Train Access
  • Accessible Taxis
  • National Key Toilets
  • Step Free Access
  • Ticket Gates
  • Impaired Mobility Set Down
  • Wheelchairs Available
 • Car park information
  • Cycle Storage
  • CarPark
  • Rail Replacement Services
  • Onward Travel
 • Passenger services
  • Customer Service
  • Left Luggage
  • Lost Property
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Trosolwg
  • Gan wasanaethu tref Pen-y-bont ar Ogwr, agorwyd yr orsaf hon sydd ar y prif lwybr ym mis Mehefin 1850, ac fel llawer o orsafoedd yn yr ardal hon, cafodd ei dylunio gan Isambard Kingdom Brunel. Heddiw, mae’r adeilad rhestredig Gradd II hwn yn cael dros filiwn a hanner o deithwyr yn defnyddio ei bedwar platfform bob blwyddyn, gan ei wneud yn un o’r prysuraf yng Nghymru.

   Saif Pen-y-bont ar Ogwr ar lan Afon Ogwr ac mae’n enwog am y cefn gwlad godidog sy’n amgylchynu’r dref hanesyddol. Gyda nifer o atyniadau a’r orsaf yn ei chanol, mae’r ardal yn berffaith ar gyfer diwrnod allan ar y trên.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i Faes Awyr Caerdydd?
  • Mae’n cymryd tua 40 munud i deithio ar drên o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i Faes Awyr Caerdydd.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr?
  • Drwy fynd ar Heol y Llys, mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?
  • Mae lle parcio i 102 o geir yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?
  • Nid oes gan Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr gyfleusterau storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?
   • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
   • Bwffe yn yr orsaf
   • Ffonau arian a chardiau
   • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae cadeiriau olwyn, rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr?
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti