Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu tref Pen-y-bont ar Ogwr, agorwyd yr orsaf hon sydd ar y prif lwybr ym mis Mehefin 1850, ac fel llawer o orsafoedd yn yr ardal hon, cafodd ei dylunio gan Isambard Kingdom Brunel. Heddiw, mae’r adeilad rhestredig Gradd II hwn yn cael dros filiwn a hanner o deithwyr yn defnyddio ei bedwar platfform bob blwyddyn, gan ei wneud yn un o’r prysuraf yng Nghymru.

Saif Pen-y-bont ar Ogwr ar lan Afon Ogwr ac mae’n enwog am y cefn gwlad godidog sy’n amgylchynu’r dref hanesyddol. Gyda nifer o atyniadau a’r orsaf yn ganolog iddi, mae’r ardal yn berffaith ar gyfer diwrnod allan ar y trên, felly trefnwch eich taith i weld y pethau gwych sydd i’w gwneud ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tua 40 munud i deithio ar drên o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i Faes Awyr Caerdydd.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Drwy fynd ar Heol y Llys, mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Mae lle parcio i 102 o geir yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Nid oes gan Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr gyfleusterau storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf 
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti