Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd yr orsaf heb staff ym Mhont-y-clun yn 1850; fodd bynnag, ers hynny mae wedi cael sawl cyfnod o gau, a chael ei hailenwi, yn ogystal â goroesi sawl uniad. Mae bron i draean o filiwn o deithwyr bob blwyddyn yn cyrraedd neu’n gadael yr orsaf dawel hon.

Wedi’i lleoli rhwng Abertawe a Chaerdydd ar Brif Reilffordd De Cymru, mae ystyr Pontyclun, sef ‘pont dros Afon Clun’ yn cyfleu harddwch yr ardal hon. Yn wyllt a naturiol, mae llawer o ymwelwyr yn dod i’r ardal ar gyfer anturiaethau cerdded a gwersylla, ac mae’r ardal gyfan yn berffaith ar gyfer hynny.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Pont-y-clun i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i deithio o Orsaf Pont-y-clun i Faes Awyr Caerdydd ar y trên.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pont-y-clun i ganol tref Pont-y-clun?

  • Drwy gerdded ar hyd Cowbridge Road, mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Pont-y-clun.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Pont-y-clun?

  • Mae parcio 24 awr ar gael yng Ngorsaf Pont-y-clun.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pont-y-clun?

  • Nid oes gan Orsaf Pont-y-clun unrhyw gyfleusterau storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pont-y-clun?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Pont-y-clun?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti