Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae’r dref glan môr boblogaidd yn y Rhyl yn cael ei gwasanaethu gan ddau blatfform Gorsaf y Rhyl. Agorwyd y rheilffordd yn 1848 ac mae’n mynd â theithwyr ar hyd arfordir trawiadol Cymru sy’n ffinio Môr Iwerddon. Gyda mwy na hanner miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, mae’r orsaf wreiddiol wedi cael sawl ailddatblygiad ac ychwanegiad ers ei sefydlu.

Mae tu blaen trawiadol Fictoraidd yr orsaf yn agor i ganol y Rhyl, funudau o’r atyniad twristaidd ar lan y môr, sy’n golygu mai dyma’r gyrchfan berffaith ar gyfer diwrnod allan ar y trên.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf y Rhyl i ganol tref y Rhyl?

  • Gan fynd ar Elwy Street, mae’r daith gerdded o’r orsaf i ganol y Rhyl yn cymryd tua dau funud.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf y Rhyl?

  • Mae 100 lle parcio ceir yng Ngorsaf y Rhyl.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf y Rhyl?

  • Mae gan Orsaf y Rhyl gyfleusterau i storio 10 beic.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf y Rhyl?

  • Toiledau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae cadeiriau olwyn, rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf y Rhyl?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti