Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Gwybodaeth am Wrecsam Cyffredinol

Mae dwy orsaf yn gwasanaethu tref Wrecsam yng Nghymru, Wrecsam Canolog yw’r llall.

Ar ôl agor yn 1846, cafodd ei hehangu yn 1912 i ymdopi â’r cynnydd yn nifer y teithwyr. Ymgymerodd Great Western Railway (GWR) a’r gwaith o ailadeiladu’r orsaf, gan godi’r orsaf yn ei steil ‘Pafiliwn Ffrengig’ adnabyddus, sy’n cynnwys cribau addurnol ar “dyrrau’r” to.

Ar ôl dioddef difrod gan wagen cludo nwyddau yn 1997, roedd angen ei hadnewyddu. Roedd hyn yn cynnwys toi newydd ac ail-bwyntio’r gwaith brics; fodd bynnag, cafodd arddull GWR ei chadw ar y cyfan.

Heddiw, mae Wrecsam Cyffredinol yn gwasanaethu tua hanner miliwn o deithwyr sy’n gadael ac yn cyrraedd y pedwar platfform bob blwyddyn. Os ydych chi’n bwriadu ymweld â Wrecsam, mae digon o bethau i’w mwynhau yno. Gallwch deithio i Wrecsam Cyffredinol ac oddi yno drwy brynu tocynnau trên ar ein gwefan neu’r ap heddiw. Does dim ffioedd archebu pan fyddwch chi’n prynu tocyn Advance.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Wrecsam Cyffredinol i Faes Awyr Penarlâg?

  • Maes Awyr Penarlâg yw’r agosaf at orsaf Wrecsam Cyffredinol. Mae’r daith yn cymryd tua 2 awr, ac mae’n cynnwys sawl newid – yn Shotton, Chester Road West a Woodlane.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Wrecsam Cyffredinol i ganol tref Wrecsam?

  • Gan gerdded ar Stryd y Rhaglaw, mae’n cymryd tua deg munud i gyrraedd canol tref Wrecsam.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Wrecsam Cyffredinol?

  • Mae 68 o lefydd parcio ceir, gan gynnwys llefydd parcio Bathodyn Glas.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Wrecsam Cyffredinol?

  • Gyda chyfleusterau storio dan do a theledu cylch cyfyng, mae 20 lle i gadw beiciau yng ngorsaf Wrecsam Cyffredinol.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Wrecsam Cyffredinol?

  • Toiledau
  • Blwch Post
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Wrecsam Cyffredinol?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti