Rydym am i chi gael eich ysbrydoli i feddwl yn wahanol am drafnidiaeth gyhoeddus fel y gallwch wneud dewisiadau teithio mwy cynaliadwy.

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi chwarae eich rhan isod.

 

Gwneud dewisiadau teithio mwy cynaliadwy

Mae teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn ein helpu i ymweld â theulu a ffrindiau a chodi allan.

Rydym o'r farn bod ystyr gwreiddiol 'y rhwydwaith cymdeithasol go iawn' wedi mynd ar goll. Ar un adeg roedd yn golygu ymlwybro gyda chyfaill, nid sgrolio tudalennau cyfrifiadur, neu ymweld â dinasoedd godidog, yn hytrach nag ymweld â gwefannau.

Rydym am ail-ddehongli ystyr 'rhwydwaith cymdeithasol'.  Gall teithio gyda ni eich helpu i gysylltu â'r hyn sy'n wirioneddol bwysig i chi.

Rydym am ysbrydoli pobl i deithio'n fwy cynaliadwy p'un a ydynt yn cysylltu â ffrindiau a theulu neu am ddarganfod cyrchfannau newydd.

Gwyliwch ein hysbyseb am ysbrydoliaeth.

Y tu ôl i’r llenni ar y rhwydwaith cymdeithasol go iawn.

 

 

Beth yw ein hymgyrch?

Rydym am ysbrydoli pobl i deithio'n fwy cynaliadwy ar fws, trên, beic neu gerdded i wneud yr hyn sy'n rhaid iddynt ei wneud neu i wneud yr hyn y maent am ei wneud.

Rydym yn cysylltu pobl

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi bod pobl yn gallu ymweld â theulu a ffrindiau. Rydym am i bobl ddewis trafnidiaeth gyhoeddus i gysylltu â'r bobl sy'n golygu fwyaf iddynt.

Rydym yn Cysylltu Lleoedd

Rydym am i bobl ddewis trafnidiaeth gyhoeddus pan fyddant yn ymweld â'r lleoedd y maent yn eu caru.