Mae trenau o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr yn rhedeg yn rheolaidd drwy gydol y dydd ac yn cyrraedd mewn tua 35 munud, gan roi digon o amser i chi grwydro.

Mae sawl trên yn mynd o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr, felly yn gyfleus iawn gallwch ddewis yr amser gorau i chi i deithio, pa un ai a ydych chi'n teithio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp. Mae archebu trenau bellach yn haws fyth diolch i’n ap defnyddiol. Os ydych chi'n crwydro o gwmpas Pen-y-bont ar Ogwr, paratowch eich rhestr o bethau i'w gwneud a'r lleoedd i ymweld â nhw er mwyn sicrhau'r arhosiad gorau posibl. Rydym ni’n cynnig Wi-Fi am ddim sy'n eich galluogi i fwynhau eich taith yn llawn, dilyn ei hynt a chynllunio eich gweithgareddau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Un o'r atyniadau gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw Parc Gwledig Bryngarw, sy’n cynnwys dros gan erw o barcdir. Mae’n cynnwys gweithgareddau hamdden sy’n cynnig rhywbeth i bawb, beth bynnag fo’r tymor. Gyda thaith gerdded hyfryd ar hyd yr afon, mannau barbeciw a phicnic hyfryd, ochr yn ochr â champfeydd awyr agored a siopau a chaffis bach, fyddwch chi byth yn rhedeg allan o bethau i’w gwneud.

Os ydych chi wrth eich bodd â byd natur, efallai yr hoffech chi ymweld â Gwarchodfa Genedlaethol enwog Cynffig, sy'n gartref i amrywiaeth eang o blanhigion, pryfed ac anifeiliaid - mwynhewch yr arddangosion rhyngweithiol sy'n addas ar gyfer plant a'r ifanc eu hysbryd.

Os ydych chi eisiau mynd i rywle rhamantus ond hanesyddol, yna ewch i Gastell Coety a mwynhewch bensaernïaeth creiriau'r castell o ganrifoedd yn ôl. Mae llawer o weithgareddau llawn hwyl y bydd plant yn eu mwynhau yno hefyd, yn enwedig ar daith gerdded fore Sul.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gallwch hefyd fynd i Ganolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr, sydd â chyfadeilad pyllau nofio helaeth gyda sleid cŵl iawn a pheiriant tonnau. Bydd plant bach a phobl ifanc eu hysbryd wrth eu bodd yn bownsio ar drampolîn ym Mharc Trampolinau Jump Jam. Gallwch chi roi cynnig ar styntiau cyffrous a heriol, herio ffrind neu hyd yn oed gael hwyl gyda’r teulu. Sipiwch ddiod a chael byrbryd yn y caffi y tu mewn ar ôl cael hwyl - mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

 

Manteisiwch ar eich taith ar y trên o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr

Gallwch chi fwynhau’r gweithgareddau hyn gyda ffrindiau a theulu a manteisio i’r eithaf ar ein gostyngiad i grwpiau. Gall ein tocynnau Advance fod yn rhatach, yn enwedig os oes gennych chi gerdyn rheilffordd. Teithiwch gyda ni a mwynhewch eich taith o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr.