Ydych chi'n chwilio am ffordd gyflym, ddibynadwy a diogel o deithio i Fangor o Faes Awyr Manceinion? Gallwch helpu i leihau eich ôl troed carbon drwy deithio ar y trên. Mae gennym sawl math o docyn ar gael sy'n gyfeillgar i'r gyllideb, pob un wedi'i gynllunio i arbed arian i chi, gan gynnwys cynigion ddim yn ystod oriau brig ac Advance.

 

Pa mor hir yw'r daith ar y trên rhwng Maes Awyr Manceinion a Bangor?

Mae'n 78 milltir ac mae'n cymryd tua 2 1/2 awr.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Faes Awyr Manceinion i Fangor ar y trên?

Bangor yw'r ddinas hynaf yng Nghymru ac mae ganddi hanes diddorol. Wedi'i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, mae'n croesawu cerddwyr o bob cwr o'r byd sydd eisiau dringo'r ucheldiroedd godidog gerllaw Yr Wyddfa, copa uchaf Cymru. Mae'n 3,560 troedfedd uwchlaw’r môr, mae miloedd o gerddwyr wedi gadael eu hol ar sawl llwybr i'r copa, rhai yn anoddach nag eraill.

Gyda gwasanaethau'n rhedeg drwy gydol y dydd, mae'n hawdd dal y trên i Fangor. Pam ddim lawrlwytho ein ap i brynu tocynnau a dod o hyd i gynigion neu dilynwch ni ar X i gael diweddariadau rheolaidd am ein teithiau.