Grŵp Cynllunio Ynni Rhanbarthol Gogledd Cymru

Submitted by DanEdw on

Cyflwyniad

Rydym wedi cyfrannu at waith Grŵp Cynllunio Ynni Rhanbarthol y Gogledd.

 

 

Nodau llesiant

A resilient Wales

 

Ffyrdd o weithio

Collaboration

 

2019/20

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Trafnidiaeth Cymru wedi mynychu dau weithdy ynni rhanbarthol yn y Gogledd sy’n ymroi i gyflawni’r amcanion ynni carbon isel canlynol: Sicrhau lle’r Gogledd fel un o’r lleoliadau mwyaf blaenllaw ar gyfer cynhyrchu ynni a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig ag ynni. 

Sicrhau bod gan y Gogledd seilwaith modern o ansawdd i ddarparu ar gyfer a hwyluso twf cynaliadwy yn y sector ynni carbon isel a hyrwyddo arloesedd gyda thechnoleg newydd.

 

Prosiectau

Mae prosiectau sy’n rhan o’r rhaglen yn cynnwys:

  • Prosiect pwerdy Trawsfynydd
  • Prosiect Morlais
  • Rhwydweithiau ynni lleol clyfar Canolfan ragoriaeth ynni carbon isel.

Roedd yr eitemau a gyflwynwyd ac a drafodwyd yn y gweithdai’n cynnwys:

  • Cefndir gweledigaeth ynni
  • Modelu di-garbon net
  • Dull cywasgu absoliwt
  • Modelu senario
  • Uchafbwyntiau’r weledigaeth ynni

 

Dyma ffordd arloesol o drafod gweledigaeth a chyfraniadau’r sector cyhoeddus a’r grwpiau busnes tuag at amcanion arbed ynni cyffredin.

Gary Blewitt

Rheolwr Prosiect Cynorthwyol