Trawsnewid Trafnidiaeth

  • Un Mute Cliciwch i gwrando
  • Mute
  • Un Mute
  • Play
  • Pause

Gwaith Trafnidiaeth Cymru yw gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel y mae pobl Cymru’n ymfalchïo ynddo. Mae Trafnidiaeth Cymru’n allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y maent wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Er mwyn i Gymru a’i phobl ffynnu, mae angen i ni fod yn gysylltiedig - gyda’n gilydd, gyda’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom a rhaid i ni fod yn agored i gyfleoedd newydd. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau hyn ddigwydd - drwy gynllunio, comisiynu a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon a thrwy ddefnyddio’r sgiliau gorau oll o ddiwydiant, llywodraeth a chymdeithas.

Rydym ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth addas i’r dyfodol sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny sy’n gysylltiedig â ni.

Metro logo

Amseroedd teithio is, mwy o wasanaethau a chysylltiadau gwella - dyna rai o’r manteision a ddaw gyda Metro, sef y system drafnidiaeth newydd a chyffrous a fydd yn trawsnewid y ffordd rydyn ni i gyd yn teithio yng Nghymru a’r Gororau.


Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru, ac rydyn ni'n datblygu dewisiadau i wella ac ehangu’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru a Bae Abertawe.  


Mwy o wybodaeth 
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach