Aerial view of Cardiff

Gallwch gymharu prisiau, archebu tocynnau a rheoli teithiau trên ar gyfer eich busnes, ysgol a choleg mewn un lle.

Ewch ati i greu cyfrif gyda ni ar gyfer eich busnes, ac fe wnawn ni ofalu am eich holl anghenion teithio ar gyfer y busnes.

Y manteision

  • Dim ffioedd archebu na ffioedd cerdyn
  • Dim cost sefydlu
  • Casglu eich tocynnau o unrhyw beiriant tocynnau mewn gorsaf drenau yn y DU
  • Tocynnau drwy radbost (codir tâl am gludiant arbennig neu bost sydd wedi'i gofnodi)

Archebu teithiau busnes

 

Tocynnau tymor corfforaethol

Helpu eich gweithwyr i arbed arian ar eu tocyn tymor. 

Y manteision:

  • 12 wythnos o deithio am ddim
  • Teithiau unrhyw bryd 
  • 5% o ddisgownt ar lwybrau TrC 

Rhagor o wybodaeth

 

Tocynnau tymor i ysgolion a cholegau

Rydym yn cynnig gostyngiadau i fyfyrwyr ysgolion a cholegau.

Y manteision

  • Disgownt o 5% i fyfyrwyr 18 oed a throsodd
  • 55% i fyfyrwyr dan 18 oed
  • Teithio unrhyw bryd 

Rhagor o wybodaeth

 

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 08448 560 688 neu anfonwch e-bost at business.bookings@tfwrail.wales

Oriau agor: Llun-Gwe 08:30 – 16:00