Ddim yn Gleient Busnes eto?
Dyma fanteision ymuno

Rydyn ni’n cynnig llu o fanteision pan fyddwch yn archebu eich tocynnau teithiau busnes gyda ni.

 • Nid ydym yn codi ffioedd archebu neu dalu
 • Nid oes gennym gostau sefydlu
 • Gallwch chi gasglu eich tocynnau o unrhyw beiriant tocynnau trên yn y DU
 • Gallwn ni bostio tocynnau i’ch swyddfa am ddim (codir ffioedd ar gyfer Post Cofnodedig neu Bost Arbennig)
 • Rydyn ni’n darparu gwybodaeth reoli am eich archebion trên

 

Cleient Busnes yn Barod

Archebu Teithiau Busnes

 

Tocynnau tymor corfforaethol

Helpwch eich gweithlu i arbed arian ar eu tocyn tymor. Gallwch gynnig benthyciad di-log i brynu tocyn tymor blynyddol sy’n cael ei ad-dalu drwy ddidynnu’r symiau o’r cyflog misol. Gall hwn fod yn ychwanegiad deniadol i’ch cynllun buddion i weithwyr.

Ymysg y buddion mae:

 • Cewch 12 wythnos o deithio am ddim o gymharu â phrynu tocynnau misol ar wahân
 • Gallwch chi eu defnyddio ar unrhyw adeg, unrhyw ddiwrnod, rhwng y ddwy orsaf sydd ar y tocyn.
 • Mae posib cael gostyngiad o 5% ar docynnau tymor Trafnidiaeth Cymru wrth eu prynu drwy sefydliad (ar gael ar lwybrau Trafnidiaeth Cymru yn unig).

Gallwch darganfod wrth ymweld a tudalen Tocynnau Tymor Corfforaethol.

 

Tocynnau tymor addysgol

Rydym yn cynnig gostyngiadau i ysgolion a cholegau pan maent yn prynu casgliad o docynnau drwy’r tîm Teithiau Busnes

 • Gostyngiad o 5% ar gael i fyfyrwyr 18 oed a hŷn
 • Gostyngiad o 55% ar gael i fyfyrwyr dan 18 oed
 • Gostyngiad estynedig – sy’n golygu bod myfyrwyr yn cael cadw’r gostyngiad cyfradd plant am 2 flynedd ychwanegol (cyfradd oedolyn yn berthnasol yn 16 oed fel rheol)
 • Gellir archebu tocynnau’n flynyddol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd neu fesul tymor
 • Caniateir teithio gyda’r nos ac ar benwythnosau
 • Hwylus i archebu gyda’i gilydd i gyd i ysgolion/colegau neu awdurdodau lleol
 • Cyfrif anfonebu ar gael

 

Cysylltu â ni

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0844 856 0688 neu anfonwch e-bost i Business.Bookings@tfwrail.wales

 

Cofrestrwch Eich Diddordeb