Eich cydymaith teithio

Arbedwch arian, amser ac ymdrech gydag ap TrC.

Mae ap TrC yn hawdd i'w ddefnyddio, ac mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi gan gynnwys nodweddion fel diweddariadau byw ar bob amser trên, gan eich gwneud chi'n ymwybodol o unrhyw oedi a'ch helpu chi i olrhain eich taith a'n Gwiriwr Capasiti sy'n eich helpu i ddod o hyd i drenau sydd â lle arnynt. Mae ap TrC yn ddewis di-bapur heb unrhyw ffioedd archebu, a’r opsiwn o ad-daliad am oedi os bydd eich trên yn hwyr neu’n cael ei ganslo.

Bydd cofrestru ar yr ap yn rhoi chi mynediad i offer ychwanegol a fydd yn wneud eich taith yn llyfnach, fel hoff orsafoedd a hysbysiadau taith.

Nid yn unig mae ap TrC yn darparu eich tocynnau ar gyfer eich taith i'r gwaith dyddiol ond mae hefyd yn cynnig siop un stop ar gyfer teithiau trên ledled Prydain Fawr.

Mae tocynnau trên Multiflex Trafnidiaeth Cymru ar gael nawr.  Mynnwch 12 tocyn am bris 6 ym mis Ionawr. Yn ecsgliwsif trwy ap TrC | TfW.

*Mae'r tocynnau'n ddilys am 3 mis ar ôl eu prynu ac yn barod i'w rhoi ar waith pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch.

Ond rhaid bod yn gyflym. Daw'r cynnig i ben ar 31/01/2023

*T&Aau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael y manylion llawn trc.cymru/multiflex

Rydym yn cynnig yr opsiwn i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gyda Paypal Pay in 3 os ydych chi'n gwario dros £30. Mae rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn ar gael ar y sgrin talu.

 

Lawrlwythwch ein ap rheilffordd

Apple App Store Button
Google Play Store Button

Gall ap TrC eich helpu i:

 • Arbed hyd at hanner y pris ar deithiau trên pellter hir gyda Tocynnau Advance
 • Prynwch 12 taith sengl am bris 6 gyda’r tocyn Multiflex ecsgliwsif ar yr ap - ond brysiwch mae’r cynnig yn dod i ben 31/01/2023
 • Teithio digyswllt hawdd gydag e-Docynnau digidol sy’n cael eu storio’n ddiogel yn eich waled talu
 • Diweddariadau gwasanaeth byw a gwybodaeth platfform ar flaenau eich bysedd i wneud eich taith mor hawdd â phosibl
 • Dewch o hyd i drenau gyda lle gyda'n Gwiriwr Capasiti, i weld pa drenau sydd â lle a'r rheini sydd heb le
 • Ad-daliad am Oedi os bydd eich trên yn hwyr neu'n cael ei ganslo gallwch ddefnyddio'r cyfrifiannell iawndal a gwneud cais
 • Dewiswch eich opsiwn iaith - mae ein ap ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Trafnidiaeth Cymru yw gweithredwr trenau swyddogol Cymru a’r Gororau, ac mae ein trenau’n rhedeg i 248 o orsafoedd gan gynnwys Caerdydd, Manceinion, Birmingham, Lerpwl, Caer, Amwythig, Abertawe, Bangor a mwy.

 

Ai dyma'r tro cyntaf i chi ddefnyddio ap TrC?

Cam 1 - Lawrlwytho

Ewch i'r App Store (dolenni isod) a lawrlwythwch ein ap TrC newydd a gwell. 

Apple App Store Button
Google Play Store Button

Cam 2 - Creu cyfrif

Mewngofnodwch a chreu cyfrif/cofrestriad newydd trwy ap TrC.  Fydd hyn ddim yn cymryd ond ychydig funudau. 

Cam 3 – Gallwch ddefnyddio’r ap ar unwaith

Rydych chi'n barod i fynd, dechrau chwilio am amseroedd a phrisiau trenau, prynu tocynnau a dilysu.

Rydym yn diweddaru ein Ap yn gyson.  Cadwch lygad allan am ein fersiwn diweddaraf yn eich siop apiau.

 

Dysgwch fwy am sut i ddiweddaru eich Ap TrC|TfW yma.

App Store

Google Play

 

 • Defnyddiwch eich ffôn symudol fel tocyn 
  • Dewiswch yr opsiwn ‘mobile ticket’ fel dewis danfon pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn (ar yr ap neu ar-lein), ac fe wnawn ni anfon eich tocyn yn syth i’r ap. 
 • Pa docynnau trên ga’ i eu prynu? 
  • Cewch brynu’r rhan fwyaf o’n tocynnau ar yr ap:

   • Tocynnau unrhyw bryd  
   • Tocynnau ymlaen llaw 
   • Tocynnau unffordd a dwyffordd 
   • Tocynnau Multiflex 
 • Ar yr ap, gallwch hefyd gael 
  •  
   • amseroedd trenau  
   • gwybodaeth fyw am drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael
   • diweddariadau ar drenau sydd wedi cael eu dal yn ôl neu wedi’u canslo