Negeseuon Tudalen - Ap Trafnidiaeth Cymru 

Mae ap newydd TrC wedi cyrraedd, sy'n darparu ffordd haws i chi gynllunio'ch teithiau a phrynu tocynnau.  

Mae ap TrC yn hawdd i'w ddefnyddio, ac mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi gan gynnwys nodweddion fel diweddariadau byw ar bob amser trên, gan eich gwneud chi'n ymwybodol o unrhyw oedi a'ch helpu chi i olrhain eich taith.  

Mae ap TrC yn caniatáu ichi storio tocynnau mewn waled hwylus. Mae dewisiadau'r ap hefyd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.  

Mae ein ap newydd yn darparu hyn a llawer mwy o welliannau i'w wneud yn siop un stop ar gyfer teithio ar reilffordd ledled Prydain Fawr. 

Ni yw gweithredwr trenau swyddogol Cymru a’r gororau, yn rhedeg trenau i 248 o orsafoedd y dydd gan gynnwys Caerdydd, Manceinion, Birmingham, Lerpwl, Abertawe, Bangor a mwy.

 • Arbedwch hyd at hanner y pris ar eich teithiau trên pellter hir trwy archebu tocynnau Ymlaen Llaw ar ein ap.

 • Arbedwch hyd at 40% gyda'n tocyn hyblyg Multiflex, sy'n unigryw i'n ap a'n Cerdyn Clyfar, a chewch 12 taith sengl am bris 10 (yn ddilys am 3 mis o'i brynu).

 • Cewch ddiweddariadau byw a gwybodaeth platfform mewn amser real gan wneud eich taith mor hawdd â phosib.

 • Teithio digyffwrdd hawdd gydag e-Docynnau digidol a gaiff eu storio ar unwaith yn eich waled talu.

 • Dewiswch eich opsiwn iaith, gan fod ein ap TrC|TfW ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
 • Trefnu Cymorth i Deithwyr.
 • Dod i hyd i drenau gyda lle: defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i weld pa drenau sydd â lle arnynt a’r rheini sydd heb le.
 • Ad-daliad oedi: os bydd eich trên yn hwyr neu wedi’i ganslo, gwiriwch ein amcangyfrifwr ad-daliad a gwneud cais.

Rydym yn gweithio ar nodweddion allweddol i wneud eich profiad teithio mor gyflym â hawdd â phosibl heb unrhyw ffioedd archebu:
 
DEWIS SEDD
Well gennych deithio yn wynebu ymlaen? Well gennych chi eistedd wrth fwrdd? Ar ein ap, mae archebu sedd yn gyflym a rhwydd.

DIWEDDARIADAU TEITHIO BYW
Bydd ein ap yn rhoi gwybod i chi os bu unrhyw newidiadau i ddyfodiad eich trên ac o ba blatfform y bydd eich gwasanaeth yn gadael, fel bod yr wybodaeth deithio ar flaenau eich bysedd.

GWIRIAD CYFLYM
Mae digon o ffyrdd i chi allu talu am docyn gan gynnwys Apple Pay, Google Pay, a PayPal.

Rydym yn diweddaru ein ap yn rheolaidd felly cadwch olwg am newyddion diweddaraf.
 


Ydych chi'n newydd i Ap Trafnidiaeth Cymru? 

Cam 1 - Lawrlwytho  

Ewch i'r App Store a lawrlwytho ein ap TrC newydd a gwell. 
 

Apple App Store Button

Google Play Store Button

Cam 2 - Creu cyfrif 

Dim ond munud neu ddau mae’n cymryd i fewngofnodi a chreu cyfrif/tanysgrifio ar gyfer ap TrC. 

Cam 3 - Dechrau defnyddio'r ap ar unwaith

Rydych chi’n nawr yn barod i ddefnyddio, dechrau chwilio am amseroedd a phrisiau trenau, prynu tocynnau ac i ddilysu.

Mae gen i Ap TfW Rail, alla i’w ddefnyddio o hyd? 

 Fe wnaethom ddisodli’n ap TfW Rail ddydd Mawrth 7 Rhagfyr i wneud lle i'n Ap Trafnidiaeth Cymru newydd. Bydd ap TFW Rail yn dal i fod yn weithredol i'ch galluogi i ddefnyddio unrhyw docynnau nas defnyddiwyd a dilys*.

Oes gennych chi docynnau Multi-flex wedi'u storio yn ein hen ap?

Yn yr un modd â thocynnau eraill, bydd tocynnau Multiflex* yn parhau i weithio tan ddydd Sul 6 Mawrth 2022 i'ch galluogi i ddefnyddio'r holl docynnau nas defnyddiwyd. Mae eich 12 tocyn Multiflex yn ddilys am 3 mis o'r diwrnod y gwnaethoch eu prynu.

I gael mwy o wybodaeth, ewch

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer unrhyw lwybr trên yn y DU heb ffi archebu.

 

 

 • Defnyddiwch eich ffôn symudol fel tocyn 
  • Dewiswch yr opsiwn ‘mobile ticket’ fel dewis danfon pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn (ar yr ap neu ar-lein), ac fe wnawn ni anfon eich tocyn yn syth i’r ap. 
 • Pa docynnau trên ga’ i eu prynu? 
  • Cewch brynu’r rhan fwyaf o’n tocynnau ar yr ap:

   • Tocynnau unrhyw bryd  
   • Tocynnau ymlaen llaw 
   • Tocynnau unffordd a dwyffordd 
   • Tocynnau Multiflex 
 • Ar yr ap, gallwch hefyd gael 
  •  
   • amseroedd trenau  
   • gwybodaeth fyw am drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael
   • diweddariadau ar drenau sydd wedi cael eu dal yn ôl neu wedi’u canslo 

Arbedwch fwy gyda Multiflex