Byrbrydau trwy'r dydd

Tarwch olwg ar beth allwch chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi’n teithio gyda ni.

 

Cawl tomato a chaws wedi’i grilio | £7.45

Cheddar Cymreig Dragon aeddfed wedi’i doddi rhwng bara gwyn neu fara gwenith cyflawn, wedi’i grilio i berffeithrwydd a’i weini gyda chawl tomato blasus.


Cawl poeth | £5.45

Cawl tomato poeth wedi’i weini gyda thost twym a menyn Shirgar Cymreig traddodiadol.


Brechdan gaws wedi’i grilio | £5.45

Cheddar Cymreig Dragon aeddfed wedi’i doddi rhwng bara gwyn neu fara gwenith cyflawn.


Rholyn selsig | £2.75

Y byrbryd perffaith ar gyfer eich taith.


Y Byrgyr Caws Cymreig | £5.95

Wedi’i weini ar rôl gwyn meddal.


Rholiau | £5.45 yr un
Rholiau gwyn ffres gyda’ch dewis o:

Selsig porc Cymreig ffres 
Bacwn crimp wedi’i dorri’n drwchus 
Hash tatws ac wyau wedi’u potsio

(Ychwanegwch ddiod boeth am £7)


Brechdanau | £3.95 yr un
wedi’u gwneud yn ffres gyda bara gwyn neu graneri. Dewiswch rhwng:

Caws a chiwcymbr
Salad ham
Tiwna crensiog 


 

Edrychwch ar ein bwydlen brathiadau trwy'r dydd fel PDF

 

Darperir yr holl fwyd a diod gan Trafnidiaeth Cymru. Mae’r cynnyrch yn amodol ar faint sydd ar gael ac mae’r prisiau’n gywir ar 1 Ebrill 2024, ond mae’n bosibl y byddant yn newid.

  • Oes gennych chi alergeddau?
    • Os oes gennych chi alergedd neu anoddefiad bwyd, siaradwch ag aelod o’r tîm cyn archebu. Gallwn ddweud wrthych chi beth yw’r holl alergenau/cynhwysion penodol yn ein bwyd. Gan fod ein cegin yn trin bwydydd sy’n cynnwys blawd, wyau, llaeth, cnau ac alergenau eraill, mae bob amser risg o groeshalogi, felly ni allwn warantu bod unrhyw gynnyrch yn gwbl rydd o unrhyw alergen.