Mwynhewch bopeth sydd gan ein gwasanaeth bwyd a diod ar y trên i’w gynnig. P’un ai a ydych chi’n gwledda ar bryd arbennig ein cogydd yn y Dosbarth Cyntaf, yn cipio pryd o fwyd i fynd o’r bar bwyd neu’n cael diod o’r troli.

 

 • Oes bwyd a diod ar gael ar fy nhrên?
  • Dim ond ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi a Caerdydd a Manceinion y mae ein gwasanaeth bwyd Dosbarth Cyntaf a’n gwasanaeth bar bwyd ar gael ar hyn o bryd.

   Byddwn fel arfer yn darparu gwasanaeth troli gydag amrywiaeth o fyrbrydau blasus a diodydd poeth ac oer ar y llwybrau canlynol:

   • Caerfyrddin - Manceinion Piccadilly
   • Caerdydd Canolog - Caergybi
   • Aberystwyth - Birmingham International
   • Cyffordd Llandudno - Maes Awyr Manceinion
   • Caergybi - Birmingham International

   Mae ein holl wasanaethau bwyd a diod ar y trên yn amodol ar argaeledd. Y ffordd hawsaf o gael gwybod a fydd bwyd ar gael ar eich trên yw prynu tocyn drwy’r ap neu ar ein gwefan. Pan fyddwch yn dewis eich llwybr a’ch amseroedd gadael, bydd eicon yn ymddangos i nodi a fydd bwyd a diod ar gael.

   Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 03333 211 202 rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10am ac 8pm ar ddydd Sul.

 • Allergy information
  • Dietary requirements

   Our chefs love cooking food you’ll enjoy, but we prepare our dishes in areas where allergenic ingredients are present, so we can’t guarantee that our dishes are 100 percent free of allergens.

   Please speak to a member of our food and drink team if you have any questions and we’ll do our best to help.

   If you have any dietary requirements, such as a food allergy or intolerance, please let us know when you order. We’ll be happy to help.

   Our food is made freshly on our trains every day. Our chefs will try to prepare dishes that meet your dietary needs whenever possible.

   We’ll always do our best to avoid cross-contamination. We can’t guarantee any of our dishes are entirely free of allergens. This is because we handle foods containing flour, eggs, milk, nuts and other allergens in our kitchens.