Mae ein gwasanaethau dosbarth cyntaf yn cynnig bwyd ffres wedi’i baratoi’n arbenigol gan ein cogyddion ar y trên

Boed chi'n teithio ar gyfer busnes neu bleser, mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn cynnig y profiad teithio gorau. Seddi mwy a diodydd ysgafn a bisgedi am ddim ar lwybrau penodol.

Eisiau cael blas ar ein gwasanaeth bwyd dosbarth cyntaf? Mae dewisiadau tymhorol gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol gorau wrth galon ein bwydlenni blasus. Beth fyddwch chi’n rhoi cynnig arno?

 

I frecwast

Boed yn frecwast llawn, yn rhywbeth ychydig yn fwy melys, neu’n ffefryn modern.

Bydd ein brecwast yn eich paratoi ar gyfer y diwrnod.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen frecwast

 

I ginio neu swper 

A fydd yn ddau gwrs neu’n dri chwrs, wedi’u paratoi’n ffres gan ein cogyddion ar y trên?

Cofiwch holi am y cogydd arbennig yr wythnos hon.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen pryd nos

 

Archebwch eich tocynnau Dosbarth Cyntaf nawr. Maen nhw ar gael ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi. Gallwch hefyd uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol lle bo hynny’n bosibl.

Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth dosbarth cyntaf