Mae gwisgo gorchudd gwyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.

Rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd gwyneb ar ein holl wasanaethau trwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  

Dewch â gorchudd gwyneb gyda chi a'i wisgo cyn:

  • mynd i mewn i faes parcio gorsaf dan do
  • mynd i mewn i adeilad gorsaf
  • mynd i ardaloedd dan do
  • mynd i'r ystafell aros neu'r toiled
  • mynd ar fws neu drên

Nid oes rhaid i blant o dan 11 oed, pobl ag anawsterau anadlu neu bobl â salwch corfforol neu feddyliol neu nam neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  

Gellir gweld rhestr lawn Llywodraeth Cymru yma.

 

Wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb?

Os credwch eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd gwyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch wneud cais am nodyn eithrio personol  yma.