Submitted by content-editor on

Neges yr orsaf

Cau maes parcio platfform 1 dros dro o ddydd Sul 21 Ebrill

Bydd maes parcio Platfform 1 ar gau dros dro o ddydd Sul 21 Ebrill oherwydd gwaith gwella gorsafoedd. Bydd y maes parcio wrth ymyl platfform 2 yn parhau ar agor.

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yr orsaf olaf sy’n gwasanaethu ar dir mawr Cymru, mae gorsaf Bangor ar linell Arfordir Gogledd Orllewin Lloegr, ac fe gafodd ei hagor yn 1848. Dros y canrifoedd, mae nifer o linellau cangen wedi cael eu hychwanegu, gan ehangu adeilad yr orsaf, a newid enw sawl tro, gan gynnwys Bangor for Beaumaris a Bangor (Caerns).

Cwblhawyd yr hyn a welwn heddiw yn 1927, ac mae rhannau o’r gorffeniadau addurnol Fictoraidd gwreiddiol, a ddyluniwyd gan y pensaer Francis Thompson, mewn cyflwr da. Wrth i linellau’r gangen gau’n raddol, aeth nifer platfformau’r orsaf o bedwar i ddau, a heddiw mae ganddynt bron i dri chwarter miliwn o deithwyr yn cyrraedd ac yn gadael bob blwyddyn.

Mae Bangor yn ddinas hyfryd i ymweld â hi gyda theulu a phlant, felly beth am daro golwg ar ein canllaw ar y pethau gorau i’w gwneud ym Mangor.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Bangor i ganol dinas Bangor?

  • Mae’n cymryd tua 6 munud i gerdded o’r orsaf i ganol dinas Bangor.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Bangor?

  • Mae gan orsaf Bangor 86 o lefydd parcio, gan gynnwys llefydd Bathodyn Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Bangor?

  • Yn cynnwys lle storio dan do a theledu cylch cyfyng, mae cyfleusterau ar gyfer 26 beic yng ngorsaf Bangor.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Bangor?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau Arian Parod a Chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Bangor?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti