Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae’r orsaf hon yn gwasanaethu dinas ogoneddus Henffordd, ac er i’r rheilffordd gyrraedd yn 1853, nid oedd yn cludo pobl tan 1893, pan ddaeth yr un orsaf â nwyddau a theithwyr at ei gilydd.

Cafodd ei hadeiladu gan ddefnyddio’r brics coch trawiadol lleol i greu’r bensaernïaeth Gothig ddramatig, ac mae’n adleisio mawredd yr eglwys gadeiriol gyfagos, gyda bron i filiwn a hanner o deithwyr yn ei defnyddio bob blwyddyn; llawer ohonynt yn dwristiaid sy’n ymweld â’r ddinas hanesyddol hon.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Henffordd i ganol dinas Henffordd?
  • Gan gerdded ar hyd Widemarsh Street, mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol y ddinas.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Henffordd?
  • Mae lle i 175 o geir barcio yng ngorsaf Henffordd.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Henffordd?
  • Mae lle i ddiogelu 50 beic yng Ngorsaf Henffordd.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Henffordd?
  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau arian a chardiau
  • Blwch Post
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Henffordd?
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti