Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorodd gorsaf y Barri ym mis Chwefror 1889. Gwelwyd trenau mynych yn cludo glo o gymoedd de Cymru i ddociau byd-enwog y Barri. Helpodd y diwydiant hwn i wneud y Barri’n llewyrchus yn y blynyddoedd cyn iddi ddod yn dref lan môr boblogaidd.

Nid dyma’r unig orsaf drenau sy’n gwasanaethu’r Barri. Mae gorsafoedd hefyd yn Ynys y Barri, Dociau’r Barri a Thregatwg.

Yn 2014, roedd yr orsaf yn rhan o gynllun adfywio gwerth £200 miliwn. Arweiniodd hyn at drydydd platfform a gwell signalau.

Mae gan y Barri nifer o ardaloedd manwerthu a glannau cosmopolitan gyda siopau, caffis a sîn bywyd nos ffyniannus hefyd. Angen mwy o ysbrydoliaeth? Edrychwch ar ein rhestr o bethau i’w gwneud yn Ynys y Barri a’r Barri.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf y Barri i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tua hanner awr i deithio ar drên o orsaf Barri i Faes Awyr Caerdydd.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf y Barri i ganol tref y Barri?

  • Gan gerdded ar Broad Street, mae’n cymryd tua phum munud i fynd o orsaf y Barri i ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf y Barri?

  • Mae gan orsaf y Barri 110 o lefydd parcio, gan gynnwys llefydd Bathodyn Glas.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf y Barri?

  • Mae lle i storio 10 beic yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf y Barri?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf 
  • Ffonau arian parod a chardiau 
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau mewn rhan o’r orsaf, ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf y Barri?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti