Tyfodd tref glan môr Gymreig Porthmadog o amgylch diwydiant llechi’r wlad, gyda’r porthladd yn cludo llechi o amgylch y byd. Wrth i’r diwydiant llechi ddirywio, datblygodd poblogrwydd y dref fel cyrchfan gwyliau a thwristiaeth. Yn agos at yr enwog Barc Cenedlaethol Eryri, Portmeirion a Bae Ceredigion gyda’i draethau godidog, mae Porthmadog yn berffaith ar gyfer gwyliau teuluol, penwythnos i ffwrdd neu ddiwrnod yn ymlacio ar dywod Cymru.

Gyda threnau cyson, llawer i'w weld a'i wneud, a dewis eang o lefydd i aros, ewch i Borthmadog am wyliau i'w gofio.

Porthmadog

 

1. Teithiwch ar y Trenau Bach ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

Yn rhedeg o harbwr Porthmadog i dref chwareli llechi Blaenau Ffestiniog, mae Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yn rhedeg trwy 14 milltir o gefn gwlad harddaf Cymru.

Wedi'i agor yn 1836, roedd y trac cul yn mesur 1 troedfedd 111⁄2 modfedd (597 mm) o led ac mae'n parhau yr un fath hyd heddiw. Gan fod yr ardal hon yn gymuned anghysbell, roedd y rheilffordd yn hwyluso’r gwaith o gludo llechi a gloddiwyd yn lleol. Dim ond gwasanaeth cludo nwyddau oedd ar gael i ddechrau, ond ym 1864 dechreuodd y trenau gludo teithwyr, a pharhaodd hyn nes cau’r lein ym 1946.

Llwyddodd grŵp o selogion rheilffyrdd ymroddedig i ailagor y gwasanaeth fel llinell dreftadaeth ym 1951. Heddiw mae teithwyr yn teithio mewn cerbydau cyfforddus, wedi’u tynnu gan locomotifau stêm wedi’u hadfer yn gariadus, drwy galon Eryri. Mwynhewch fyrbrydau cartref yng nghaffi’r orsaf, ac mae’r siop ar y safle yn cynnig amrywiaeth eang o anrhegion sy’n ymwneud â’r rheilffordd.

Mae’r mynyddoedd, yr afonydd a’r cestyll ar hyd y trac yn gwneud hwn yn brofiad gwirioneddol hudolus.

 

2. Treuliwch Ddiwrnod ar Draeth y Graig Ddu

Mae Traeth y Graig Ddu wedi'i enwi ar ôl creigiau’r pentir tywyll gerllaw. Mae'r traeth ei hun yn cynnwys milltiroedd o dywod euraidd meddal a dyfroedd hynod fas. Fe welwch chi byllau glan môr diddorol ac ogofâu llanw isel.

Y tu ôl i'r traeth mae system dwyni eang, a chyda thrigolion fel madfallod, chwilod a gwyfynod, mae'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r golygfeydd ar draws Parc Cenedlaethol Eryri o’r twyni talach yn ysblennydd ac mae gan bentref cyfagos Morfa Bychan amrywiaeth dda o siopau a chaffis lleol.

Yn boblogaidd gyda theuluoedd ifanc, mae Traeth y Graig Ddu yn cynnig y profiad glan môr traddodiadol rydyn ni i gyd yn gwirioni arno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Riley (@b97riley)

 

3. Darganfyddwch hanes yn Amgueddfa’r Môr Porthmadog

Roedd harbwr prysur Porthmadog hyd yn oed yn brysurach 150 mlynedd yn ôl. Mae Amgueddfa’r Môr Porthmadog yn adrodd hanes anterth adeiladu llongau ac allforio llechi’r porthladd. Fe ddewch o hyd iddo yn y sied lechi olaf sydd ar ôl yn y cei.

Gyda chasgliad mawr o arteffactau yn darlunio gweithgareddau morwrol yr ardal, mae’n lle gwych i ymweld ag ef i unrhyw un sy’n mwynhau hanes morwrol.