Porthmadog

Tyfodd tref glan môr Porthmadog o gwmpas diwydiant llechi’r wlad, gyda’r porthladd yn cludo llechi o amgylch y byd. Wrth i’r diwydiant chwareli ddirywio, datblygodd poblogrwydd y dref fel cyrchfan wyliau a thwristiaeth.

Mae Porthmadog yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri, Portmeirion a thraethau godidog Bae Ceredigion. Mae’n berffaith ar gyfer gwyliau teuluol, penwythnos i ffwrdd neu ddiwrnod wedi ei dreulio yn ymlacio ar y traeth.

Gyda threnau rheolaidd, llawer i’w weld a’i wneud, a dewis eang o lefydd i aros, ewch i Borthmadog am wyliau i’w gofio.

 

 

Ewch ar Reilffordd Ffestiniog ac Eryri

Gan redeg o harbwr Porthmadog i dref chwarelyddol Blaenau Ffestiniog, mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri yn rhedeg drwy 14 milltir o gefn gwlad hyfryd Cymru.

Agorwyd y trac ym 1836 ac roedd yn 1 troedfedd 11 1/2 modfedd (597 mm) o led ac mae’n dal i fod felly hyd heddiw. Gan fod y rhanbarth hwn yn gymuned anghysbell, roedd y rheilffordd yn gwneud y gwaith o gludo llechi o chwareli lleol yn syml. I ddechrau, dim ond gwasanaeth cludo nwyddau oedd y rheilffordd, ond ym 1864 dechreuodd y trenau gludo teithwyr a pharhaodd hyn tan i’r rheilffordd gau ym 1946.

Llwyddodd grŵp o selogion rheilffyrdd ymroddedig i ailagor y gwasanaeth fel rheilffordd dreftadaeth ym 1951. Heddiw, mae teithwyr yn teithio mewn cerbydau cyfforddus sy’n cael eu tynnu gan locomotifau stêm sydd wedi eu hadfer yn ofalus, drwy galon Eryri. Mwynhewch fyrbrydau cartref yng nghaffi’r orsaf a mwynhewch yr amrywiaeth eang o anrhegion sy’n gysylltiedig â’r rheilffyrdd yn y siop ar y safle.

Mae’r mynyddoedd, yr afonydd a’r cestyll ar hyd y rheilffordd yn gwneud hwn yn brofiad gwirioneddol hudolus.

 

Treuliwch ddiwrnod ar Draeth y Graig Ddu

Mae Traeth y Graig Ddu wedi ei enwi ar ôl y creigiau talar tywyll cyfagos, ac mae’r traeth ei hun yn cynnwys milltiroedd o dywod euraidd meddal a dyfroedd bas bendigedig. Fe welwch chi byllau glan môr diddorol ac ogofau llanw isel.

Mae system twyni fawr yn gefn i’r traeth. Gyda chreaduriaid fel madfallod, chwilod a gwyfynod, mae’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae’r golygfeydd ar draws Parc Cenedlaethol Eryri o’r twyni tal yn drawiadol ac mae pentref Morfa Bychan gerllaw yn cynnwys amrywiaeth o siopau a chaffis lleol.

Mae Traeth y Graig Ddu, sy’n boblogaidd ymysg teuluoedd ifanc, yn cynnig y profiad glan môr traddodiadol rydyn ni i gyd wrth ein bodd ag ef.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Riley (@b97riley)

 

Dewch i wybod yr hanes yn Amgueddfa’r Môr, Porthmadog

Roedd harbwr prysur Porthmadog hyd yn oed yn brysurach 150 o flynyddoedd yn ôl. Mae Amgueddfa Forwrol Porthmadog yn adrodd hanes y porthladd yn adeiladu llongau ac yn allforio llechi ar ei anterth. Fe’i gwelir yn y sied lechi olaf ar y cei.

Gyda chasgliad mawr o arteffactau’n darlunio gweithgareddau hwylio’r ardal, mae hwn yn lle gwych i unrhyw un sy’n mwynhau hanes morol.