Mwynhewch wyliau’r Nadolig mewn dinasoedd ac mewn marchnadoedd hudolus

Mae cymaint i’w ddarganfod ar draws ein rhwydwaith y tymor hwn a gall ein trenau fynd â chi yno. Os ydych chi’n chwilio am farchnadoedd Nadolig, theatr Nadolig neu am dreulio amser gwerthfawr gyda ffrindiau a theulu, gallwch gael rhai o’n tocynnau trên am y gwerth gorau hyd at ddiwrnod eich taith*.

Rydyn ni wedi creu trosolwg o bethau i’w gwneud ar draws y rhwydwaith y gaeaf hwn. Ddim yn gweld eich ffefryn? Beth am roi gwybod i ni lle rydych chi wrth eich bodd yn mynd dros y Nadolig a’n tagio ni ar y cyfryngau cymdeithasol @TfWRail

 

Cardiff

De Cymru

Caerdydd

Rhwng 10 Tachwedd a 23 Rhagfyr gallwch ddarganfod marchnad Nadolig Caerdydd. O anrhegion pwrpasol i amrywiaeth o fwyd a diod tymhorol, mae’n werth ymweld â hi. Yn ogystal â hynny, o 15 Tachwedd gallwch fynd i Ŵyl y Gaeaf, sydd ar hyd Lawnt Neuadd y Ddinas a Chastell Caerdydd. Os ydych chi’n mynd i’r castell, gwnewch yn siŵr bod eich esgidiau sglefrio’n barod. 

Yr orsaf agosaf: Caerdydd Canolog

Caerdydd

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/caerdydd

 

Swansea

Gorllewin Cymru

Abertawe

Rhwng 25 Tachwedd a 21 Rhagfyr, bydd Oxford Street yn gartref i farchnad stryd Nadolig Abertawe. Dewch o hyd i ddwsinau o stondinau sy’n cynnig anrhegion wedi’u gwneud â llaw, bwydydd da ac addurniadau Nadolig unigryw.

Yr orsaf agosaf: Abertawe

Abertawe

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/abertawe

 

Marchnad Nadolig Arberth

Rhwng 24 a 26 Tachwedd yn Neuadd y Frenhines, cewch hyd i grefftau a rhoddion unigryw o dan un to. Mae Arberth hefyd yn gartref i rai o siopau annibynnol gorau Sir Benfro, sy’n berffaith ar gyfer yr anrhegion Nadolig unigryw hynny.

Yr orsaf agosaf: Arberth

 

Nadolig Arfordirol Saundersfoot

Rhwng 2 Rhagfyr ac 1 Ionawr, mae digon o ddewis ar gael yma gyda mis cyfan o ddigwyddiadau Nadoligaidd, gan gynnwys marchnad yr Ŵyl yn llawn anrhegion wedi’u gwneud â llaw, danteithion Nadoligaidd Bafaria, ffeiriau crefft a llawer mwy.

Yr orsaf agosaf: Saundersfoot

 

Portmerion

Darparwyd y llun gan Portmerion

Gogledd Cymru

Llandudno

Rhwng 17 a 20 Tachwedd, mae Llandudno yn gartref i’w Strafagansa Nadolig ei hun. Byddwch yn gallu cymryd rhan yn hwyl yr Ŵyl gyda cherddoriaeth fyw, bwyd, diod a’i ffair ei hun.

Yr orsaf agosaf: Llandudno

Llandudno

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/llandudno

 

Portmeirion

Rhwng 2 a 4 Rhagfyr, ewch i’r ffair fwyd a chrefftau ym mhentref Portmeirion, sy’n cynnwys stondinau crefftwyr a’r cynnyrch a’r crefftau gorau o Gymru.

Yr orsaf agosaf: Minffordd

 

Royal Welsh

Canolbarth Cymru

Llanfair-ym-Muallt

Rhwng 28 a 29 Tachwedd, bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn agor i gynnig y cyfle perffaith i siopwyr gael anrhegion unigryw a gwreiddiol. Dros y ddau ddiwrnod, bydd amserlen brysur yn llawn da byw, cigyddiaeth, crefftau cartref a chystadlaethau celf blodeuog. 

Yr orsaf agosaf: Heol Llanfair-ym-Muallt

 

Llandeilo

Yn gartref i siopau bwtîc, gemwaith, orielau a siopau hen bethau, byddwch yn gallu dod o hyd i anrhegion gwirioneddol unigryw y Nadolig hwn.

Yr orsaf agosaf: Llandeilo

 

Manchester

Ngororau Cymru

Caer

Bydd marchnad Nadolig hanesyddol Caer yn dychwelyd ar gyfer ei phen-blwydd yn 10 oed rhwng 18 Tachwedd a 21 Rhagfyr. Gyda 70 o fasnachwyr yn Sgwâr Neuadd y Dref, yr Arcêd newydd ac o amgylch y goeden ddisglair, mae digon i chi edrych ymlaen ato. Dewch i ddarganfod cynnyrch unigryw wedi’i wneud yn lleol a chrefftau wedi’u gwneud â llaw.

Yr orsaf agosaf: Caer

Caer

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/caer

 

Manceinion

Rhwng 10 Tachwedd a 22 Rhagfyr, bydd marchnadoedd Nadolig Manceinion yn cynnig bwyd, diod a siopa Nadoligaidd yn stondinau marchnad y cytiau sgïo yng Ngerddi Piccadilly. Gallwch hefyd brofi llwybrau gyda goleuadau Nadoligaidd, ymweliad â Groto Siôn Corn neu daith i’r llawr sglefrio yn Cathedral Gardens.

Yr orsaf agosaf: Manceinion Piccadilly

Manceinion

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/manceinion

 

Lerpwl

Rhwng 19 Tachwedd a 24 Rhagfyr, ewch i St George's Plateau i gael anrhegion Nadolig unigryw, bwyd Nadoligaidd a’r Bar Bafaria newydd.

Yr orsaf agosaf: Lerpwl Lime Street

Lerpwl

https://trc.cymru/lleoedd/cyrchfannau/lerpwl