Croeso i ganolfan ymgynghorol Seilwaith Amey Keolis (AKIL). 

Mae’r safle yma’n hafan ar gyfer ymgynghoriadau wedi eu rhedeg gan AKIL mewn perthynas â’r swyddogaeth y bydd yn ymgymryd ag ef fel rheolwr seilwaith ar gyfer y rhwydwaith rheilffordd sy’n rhedeg o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton a Rhymni (sy’n cael ei adnabod fel Prif Linellau’r Cymoedd).

Network Rail sydd berchen rhwydwaith Prif Linellau’r Cymoedd ac fe fydd yn cael ei drosglwyddo o Network Rail i Trafnidiaeth Cymru.  Bydd Trafnidiaeth Cymru wedyn yn prydlesu’r ased i AKIL er mwyn iddo fod yn rheolwr seilwaith ar gyfer rhwydwaith Prif Linellau’r Cymoedd. Mae’r trosglwyddiad yn ddibynnol ar gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru a rhai amodau yn y trefniadau trosglwyddo rhwng Network Rail a Trafnidiaeth Cymru. Gall y trosglwyddiad gymryd lle cyn gyflymed â’r 31 Ionawr 2020.

Mae’r dogfennau ar gyfer ymgynghoriad wedi eu rhannu mewn paratoad ar gyfer trosglwyddiad o’r fath.

Os hoffech chi ymateb i unrhyw un o’r dogfennau isod a rannwyd ar gyfer ymgynghoriad, cysylltwch â CVLTrackAccess@amey.co.uk cyn y dyddiad cau a nodir.

 

Ymgynghoriadau Agored

Dogfen Dyddiad Cyhoeddi Dyddiad Cau

Cover Letter TFWRL 4th Supplemental Agreement Consultation (1)

Gellir dosbarthu’r ddogfen hon yn y Gymraeg, o wneud cais.

08 Mehefin 2022 08 Gorffennaf 2022

4th Supplemental Agreement to CVL Passenger TFWRL For consultation

Gellir dosbarthu’r ddogfen hon yn y Gymraeg, o wneud cais.

08 Mehefin 2022 08 Gorffennaf 2022

(4) Form P TFWRL 4th SA for Consultation

Gellir dosbarthu’r ddogfen hon yn y Gymraeg, o wneud cais.

08 Mehefin 2022 08 Gorffennaf 2022

TFWRL TAC Schedule 5 2.1 marked up table for consultation

Gellir dosbarthu’r ddogfen hon yn y Gymraeg, o wneud cais.

08 Mehefin 2022 08 Gorffennaf 2022

 

Ymgynghoriadau Caeedig

Dogfen Dyddiad Cyhoeddi Dyddiad Cau
Hirwaun Temporary Net Change Form A CVL G1 Network Change Notice 13 Ebrill 2022 13 Mai 2022

Wales and Borders Rail Service and South Wales Metro
Core Valley Lines

09 Hydref 2019 08 Tachwedd 2019
Consultation for Queen Street Connection Agreement 31 Gorffennaf 2019 4 Medi 2019
Consultation for Radyr Line Connection Agreement 31 Gorffennaf 2019 4 Medi 2019
Llythyr Eglurhaol Datganiad Rhwydwaith 28 Mehefin 2019 28 Gorffennaf 2019
Datganiad Rhwydwaith 28 Mehefin 2019 28 Gorffennaf 2019