Map o reilffyrdd Metro De Cymru

Bydd Metro De Cymru yn ei gwneud hi'n haws teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda thrafnidiaeth gyhoeddus gyflymach, amlach a mwy cyd-gysylltiedig. Edrychwch ar ein map diweddaraf o Fetro De Cymru i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut gallwch chi elwa ar y Metro.

South Wales Metro map

Map o reilffyrdd Metro De Cymru | Agor ar ffurf PDF