Ymgysylltu â’r Gymuned a Rhanddeiliaid

Mae gan Trafnidiaeth Cymru Dîm penodol o bobl sy’n Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a Chymunedau. Mae’r tîm hwn wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r cyhoedd a rhoi gwybod iddynt am bob agwedd ar gynllunio a darparu trafnidiaeth i gefnogi ein nodau ar gyfer Cymru sydd â gwell cysylltiadau.

Rydym am i’n cwsmeriaid a’r cyhoedd ehangach ymuno â ni ar y daith hon i drawsnewid trafnidiaeth drwy gyfathrebu gonest a thryloyw. Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni’r nodau hyn, byddwn yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ymgysylltu â phobl yn eu cymunedau am brosiectau trafnidiaeth ac i drafod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Byddwn yn gweithredu’n rhanbarthol, gan ganiatáu inni feithrin perthnasoedd â chymunedau a rhanddeiliaid ar draws Cymru gyfan a'r Gororau. Isod, gallwch ddarllen ragor am yr ymgysylltu a'r ymgynghori sy'n digwydd yn eich cymuned chi.

 

 • Blaenau Gwent
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Caerffili
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Caerdydd
  • Rydym yn adeiladu Metro De Cymru uchelgeisiol yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Darganfod mwy.
  •  
  • Rydym hefyd yn adeiladu ein prosiect Metro Canolog a fydd yn gweld gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog, agor Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd ac estyniadau posibl i linellau'r Bae yn y dyfodol. Darganfod mwy.
  •  
  • Yn fuan, bydd gwaith yn dechrau ar adeiladu gorsaf reilffordd newydd yn Butetown ac ailddatblygu gorsaf Bae Caerdydd fel rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf i drafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal ers cenhedlaeth. Darganfod mwy.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Sesiynau galw heibio cymuned Radur (Y diweddaraf am Fferm Gelynis)

  • Neuadd Bentref Treforgan
   Dydd Mawrth 28 Mawrth
   09:30 - 12:30

  • Neuadd Bentref Treforgan
   Dydd Mercher 12 Ebrill
   16:30 - 19:30

  • Neuadd Bentref Treforgan
   Dydd Mawrth 2 Mai
   09:30 - 13:30

  • Neuadd Bentref Treforgan
   Dydd Mercher 14 Mehefin
   17:00 - 20:00

  •  

  • Digwyddiadau Llinell y Bae:

  • Preswylwyr Adventurer’s Quay, Ardal Gymunedol Gymhleth
   Dydd Mawrth 4 Ebrill
   17:30 – 18:30

 • Sir Gaerfyrddin
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe | TrC.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Ceredigion
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Conwy
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir Ddinbych 
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir y Fflint
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Gwynedd
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Ynys Môn
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Merthyr Tudful
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir Fynwy
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Castell-nedd Port Talbot
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe | TrC.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Casnewydd
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Arolwg Gwella Teithio Canol Casnewydd
  • Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng dydd Gwener 24 Chwefror 2023 a dydd Gwener 31 Mawrth 2023. I ddarganfod mwy ac i gymryd rhan, cliciwch yma.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Digwyddiad galw heibio cyhoeddus
   Y lle
   9-10 Stryd y Bont, Casnewydd, NP20 4AL.
   21 Mawrth 2023
   12:00 - 20:00

  • Digwyddiad galw heibio cyhoeddus
   Gorsaf Casnewydd
   22 Mawrth 2023

  • Digwyddiad galw heibio cyhoeddus
   Gorsaf Casnewydd
   25 Mawrth 2023

 • Sir Benfro
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Powys
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Rhondda Cynon Taf
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Sesiynau galw heibio cymunedol Ffynnon Taf

  • Canolfan Gymunedol Ty Rhiw
   Dydd Mercher 19 Ebrill
   16:00 - 19:00

  • Neuadd Bentref Ffynnon Taf
   Dydd Mercher 17 Mai
   10:00 - 13:00

 • Abertawe
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Bydd gan Trafnidiaeth Cymru stondin yng Nghynhadledd Abertawe 4thRegion.  Bydd yn gyfle i ddysgu a gofyn cwestiynau am fuddsoddiad a mentrau Trafnidiaeth Cymru yn y rhanbarth.

  • Cynhadledd Abertawe 4theRegion, Arena Abertawe, Abertawe

  • 29 Mawrth 2023

 • Torfaen
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Bro Morgannwg
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Wrecsam
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.