Ymgysylltu â’r Gymuned a Rhanddeiliaid

Mae gan Trafnidiaeth Cymru Dîm penodol o bobl sy’n Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a Chymunedau. Mae’r tîm hwn wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r cyhoedd a rhoi gwybod iddynt am bob agwedd ar gynllunio a darparu trafnidiaeth i gefnogi ein nodau ar gyfer Cymru sydd â gwell cysylltiadau.

Rydym am i’n cwsmeriaid a’r cyhoedd ehangach ymuno â ni ar y daith hon i drawsnewid trafnidiaeth drwy gyfathrebu gonest a thryloyw. Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni’r nodau hyn, byddwn yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ymgysylltu â phobl yn eu cymunedau am brosiectau trafnidiaeth ac i drafod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Byddwn yn gweithredu’n rhanbarthol, gan ganiatáu inni feithrin perthnasoedd â chymunedau a rhanddeiliaid ar draws Cymru gyfan a'r Gororau. Isod, gallwch ddarllen ragor am yr ymgysylltu a'r ymgynghori sy'n digwydd yn eich cymuned chi.

 

 • Blaenau Gwent
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Birmingham
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Caerffili
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Caerdydd
  • Rydym yn adeiladu Metro De Cymru uchelgeisiol yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Darganfod mwy.

  • Rydym hefyd yn adeiladu ein prosiect Metro Canolog a fydd yn gweld gwelliannau i orsaf Caerdydd Canolog, agor Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd ac estyniadau posibl i linellau'r Bae yn y dyfodol. Darganfod mwy.

  • Yn fuan, bydd gwaith yn dechrau ar adeiladu gorsaf reilffordd newydd yn Butetown ac ailddatblygu gorsaf Bae Caerdydd fel rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf i drafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal ers cenhedlaeth. Darganfod mwy.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Gaerfyrddin
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Ceredigion
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Dwyrain Swydd Gaer
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Gorllewin Swydd Gaer a Chaer
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Conwy
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Ddinbych 
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir y Fflint
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Gaerloyw
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Gwynedd
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Henffordd
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Ynys Môn
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Merthyr Tudful
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Fynwy
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Castell-nedd Port Talbot
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Casnewydd
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Benfro
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Powys
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Rhondda Cynon Taf
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Sir Amwythig
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Abertawe
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Torfaen
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Bro Morgannwg
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.

  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

 • Wrecsam
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi

  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.