Croeso i dudalen Ymgysylltu â’r Gymuned Trafnidiaeth Cymru

Mae’r dudalen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith ymgysylltu’n anffurfiol â’r cyhoedd sy’n cael ei drefnu gan Trafnidiaeth Cymru a’i bartneriaid.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru Dîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a’r Gymuned penodol. Mae’r tîm yn canolbwyntio’n llwyr ar ymgysylltu â’r cyhoedd a rhoi gwybod am bob agwedd ar gynllunio a darparu trafnidiaeth i gefnogi ein nodau ar gyfer Cymru sy’n fwy cysylltiedig.

Rydyn ni’n gweithredu’n rhanbarthol, ac mae hyn yn caniatáu i ni feithrin cysylltiadau â chymunedau a rhanddeiliaid ar hyd a lled Cymru a’r gororau.

Rydyn ni eisiau i’n cwsmeriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol ymuno â ni ar ein taith i drawsnewid trafnidiaeth drwy gyfathrebu gonest a thryloyw. Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni’r nodau hyn, rydyn ni’n cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ymgysylltu â phobl yn eu cymunedau ynghylch y prosiectau trafnidiaeth sydd bwysicaf iddyn nhw.

Bydd hyn yn golygu:

 • Creu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, cynaliadwy, cydnerth ac effeithiol
 • Datblygu profiad sy’n gwella trwy’r adeg, gan roi’r cwsmer wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud
 • Darparu cyngor arbenigol dibynadwy drwy arwain, arloesi a chydweithio
 • Adeiladu sefydliad a phartneriaethau sy’n gallu cyflawni ein pwrpas

Mae rhagor o wybodaeth isod am yr hyn sy’n digwydd yn eich cymuned.

 

 • Blaenau Gwent
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Caerffili
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Caerdydd
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Rydyn ni hefyd yn darparu ein prosiect Metro Canolog a fydd yn gwella gorsaf Caerdydd Canolog, agor Cyfnewidfa Bysiau Caerdydd ac estyniadau posibl i’r rheilffordd yn y Bae yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Sesiwn Galw Heibio i Gymunedau
  • Canolfan Gymunedol Butetown – 11 Hydref, 12-4pm
  • Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio yn y gymuned i aelodau a thrigolion o’r ardal leol ofyn cwestiynau am uwchraddio Gorsaf Bae Caerdydd, yn ogystal â gorsaf newydd Butetown.
  •  
  • Sesiwn Galw Heibio i Gymunedau
  • Pafiliwn Butetown – 19 Hydref, 12-4pm
  • Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio yn y gymuned i aelodau a thrigolion o’r ardal leol ofyn cwestiynau am uwchraddio Gorsaf Bae Caerdydd, yn ogystal â gorsaf newydd Butetown.
  •  
  • Sesiwn Galw Heibio i Gymunedau
  • Urdd Gwneuthurwyr Cymru – 16 Tachwedd, 12-4pm
  • Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio yn y gymuned i aelodau a thrigolion o’r ardal leol ofyn cwestiynau am uwchraddio Gorsaf Bae Caerdydd, yn ogystal â gorsaf newydd Butetown.
  •  
  • Sesiwn Dylunio Hysbysfyrddau (Cathays)
  • Canolfan Gymunedol Cathays – 5 Tachwedd, 2-4pm
  • Cefnogwch ni i greu dyluniadau hysbysfwrdd cymunedol sy’n adlewyrchu rhanbarth Caerdydd.
  • Mae’r hysbysfyrddau ar hyn o bryd yn amgylchynu Cyfnewidfa Bws Caerdydd, i barhau i ddiogelu cerddwyr wrth i ni gwblhau’r gwaith o adeiladu canolfan drafnidiaeth aml-ddull ar gyfer Caerdydd.
  • Dyma gyfle gwych i arddangos sut le yw Caerdydd i chi.
 • Sir Gaerfyrddin
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe | TrC.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Ceredigion
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Conwy
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir Ddinbych 
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir y Fflint
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Gwynedd
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Ynys Môn
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Merthyr Tudful
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir Fynwy
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Castell-nedd Port Talbot
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Metro ar gael yma: Metro Bae Abertawe | TrC.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Casnewydd
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Sir Benfro
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Powys
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Rhondda Cynon Taf
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Abertawe
  • Dyma ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rhagor o wybodaeth.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Torfaen
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Bro Morgannwg
  • Rydyn ni’n darparu Metro uchelgeisiol De Cymru yn eich awdurdod lleol, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd. Rhagor o wybodaeth am.
  •  
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.
 • Wrecsam
  • Ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi
  • Dewch yn ôl i weld y digwyddiadau ymgysylltu sydd ar y gweill yn eich ardal chi.