Fel prif weithredwr y rheilffyrdd yng Nghymru, mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni.

A dweud y gwir, rydyn ni’n gobeithio eich bod chi wedi sylwi ar y gwelliannau i’n gwasanaeth Cymraeg dros y misoedd diwethaf:

 

Beth sy’n digwydd?

 • Rydyn ni’n uwchraddio mwy o drenau i gynnwys cyhoeddiadau awtomatig yn y Gymraeg o wythnos i wythnos.
 • Rydyn ni’n uwchraddio mwy o orsafoedd i fod â chyhoeddiadau awtomatig yn y Gymraeg o wythnos i wythnos.
 • Rydyn ni’n cynyddu ein timau cyfathrebu er mwyn gallu siarad gyda chi yn y Gymraeg pan rydych chi angen.
 • Rydyn ni wedi cyflwyno llinell ffôn yn y Gymraeg ar gyfer ymholiadau am drenau gyda gweithredwyr Cymraeg.
 • Rydyn ni wedi bod yn datblygu ein systemau cyfathrebu er mwyn gallu cysylltu â chi yn yr iaith o’ch dewis.
 • Rydyn ni wedi bod yn cefnogi digwyddiadau Cymraeg cenedlaethol a byddwn yn datblygu ein cyswllt yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.
 • Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol drwy ein Llysgenhadon Rheilffyrdd Cymunedol a byddwn yn datblygu ein cefnogaeth.
 • Rydyn ni’n cyflwyno cyfleoedd dysgu Cymraeg i’n staff ni ac yn gwbl gefnogol i’w hymdrechion yn y Gymraeg.

 

Ein haddewid:

 • Ni fyddwn yn stopio gweithio tuag at ein huchelgais o weithredu gwasanaeth cwbl ddwyieithog.

 • Byddwn yn gefnogwr brwd i ddigwyddiadau diwylliannol yn y Gymraeg.

 • Byddwn yn gefnogol i gymunedau lleol ac yn gweithio gyda nhw.

 • Byddwn yn arloesi amlieithrwydd yn y diwydiant rheilffyrdd yn y DU.

 

Beth nesaf?

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed tu ôl i’r llenni i ddatblygu datrysiadau amlieithog arloesol a fydd yn ein helpu ni i gyfl wyno gwasanaeth cwbl ddwyieithog.
Dyma rai o’r gwelliannau rydyn ni wedi’u cynllunio:

 

Map Ffordd Cyfredol

Prosiect

Amcangyfrif o’r Dyddiad Cyfl awni

Statws

System optio mewn ar gyfer derbyn y cylchlythyr yn Gymraeg, ar y wefan. Ionawr 2019 Cwblhawyd
Dechrau gwaith uwchraddio arddangosfeydd electronig dwyieithog ar drenau (cam cyntaf). Tachwedd 2019 Cwblhawyd
Gwefan: Peiriant chwilio am orsafoedd yn adnabod enwau gorsafoedd yn y Gymraeg. Tachwedd 2019 Cwblhawyd
Gwelliannau i arddangosfeydd electronig trenau, fel bod posib iddynt arddangos testun Cymraeg byw. Tachwedd 2019 Cwblhawyd
System siwrnai drws i ddrws ar gael ar y wefan, yn Gymraeg. Tachwedd 2019 Cwblhawyd
System farchnata pen taith ar gael ar y wefan, ond yn derbyn eitemau dwyieithog. Tachwedd 2019 Cwblhawyd
Ail-recordio cyhoeddiadau awtomatig Cymraeg a Saesneg sydd i’w clywed ar Drenau (i ailweithio ynganiad enwau Cymraeg y gorsafoedd). Rhagfyr 2019 Cwblhawyd
Cyrsiau mewnol Cymraeg yn dechrau (yn ychwanegol i’r cyrsiau Cymraeg cymunedol, Medi 2019). Ionawr 2020 Cwblhawyd
Diweddariad ‘testun i siarad’ mawr ar gyfer cyhoeddiadau awtomatig mewn gorsafoedd yn cael ei weithredu. Bydd hyn yn galluogi gwneud cyhoeddiadau awtomatig yn y Gymraeg mewn sawl gorsaf wledig am y tro cyntaf erioed. Chwefror 2020 Cwblhawyd
Lansio cwrs Cymraeg ar-lein i staff - 10 awr, wedi ei deilwra Mawrth 2020 Cwblhawyd
Lanyards newydd TrC gyda'r logo oren yn cael eu gwisgo gan staff. Mawrth 2020 Cwblhawyd
Diweddariad i elfennau gweledol y CIS ar gyfer gwybodaeth awtomatig mewn gorsafoedd. Bydd hyn yn galluogi dangos gwybodaeth awtomatig yn y Gymraeg Mawrth 2020 Cwblhawyd
Gwefan: Diweddariadau Gwirio Siwrnai ar gael yn y Gymraeg. Medi 2020 Oedi oherwydd COVID19
Cyhoeddi a rhyddhau Polisi Iaith Gymraeg newydd TrC Rheilffordd. Medi 2020 Oedi oherwydd COVID19
Uwchraddio bod enwau Cymraeg ar y tocynnau cadw seddi ar drenau Gorffennaf 2020 Parhaus (dibynnol ar RDG
Uwchraddio system gyhoeddi'r gorsafoedd gyda recordiadau newydd o'r llais Saesneg (i ailweithio ynganiad enwau Cymraeg y gorsafoedd). Hydref 2020 Oedi oherwydd COVID19
Uwchraddio system gyhoeddiadau'r 'hen drenau' i allu cyhoeddi yn Gymraeg. Hydref 2020 Oedi oherwydd COVID19
Uwchraddio peiriannau prynu tocynnau. Gwelliannau i'r system dewis iaith ac elfennau cyffredinol eraill. Ionawr 2020 Oedi oherwydd COVID19
Gwefan: Bydd y gwasanaeth prynu tocynnau ar gael yn y Gymraeg Ionawr 2020 Oedi oherwydd COVID19
Lansio ap symudol newydd Rheilff yrdd TrC a fydd ar gael yn y Gymraeg. Ionawr 2020 Oedi oherwydd COVID19