Ein Pwyllgor Archwilio a Risg

Rôl ein Pwyllgor Archwilio a Risg yw rhoi sicrwydd i fwrdd TrC ynghylch cydymffurfiaeth, a llywodraethu grŵp TrC o gwmnïau. Mae’r pwyllgor yn gwneud y canlynol:

  • cyflawni dyletswyddau perthnasol sy’n ymwneud ag adrodd ariannol, rheolaeth fewnol a rheoli risg
  • cyflawni dyletswyddau perthnasol yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y rheoliadau perthnasol (fel Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU), y cytundeb rheoli a’r cynllun dirprwyo rhwng TrC a Llywodraeth Cymru.
  • yn gyfrifol am berthynas TrC ag archwilwyr mewnol a chorfforaethol y cwmni hefyd.

 

Aelodau anweithredol

Alun Bowen Profile

Alun Bowen

Cadeirydd

Sarah Howells Profile

Sarah Howells

Dirprwy gadeirydd