Ein Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant

Rôl ein Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant yw cynghori a chynorthwyo bwrdd TrC i sicrhau eu bod yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyffredinol o ran iechyd, diogelwch a llesiant. Mae hyn yn cynnwys unrhyw faterion sy’n codi o weithgareddau’r cwmni a allai effeithio ar y cyhoedd gan gynnwys teithwyr, gweithwyr a chyflenwyr. Mae’r pwyllgor yn goruchwylio’r canlynol:

  • mabwysiadu, monitro ac adolygu polisi
  • cydymffurfedd
  • cysoni prosesau’r cwmni ag arferion gorau
  • ymchwiliadau
  • datblygu a chyflawni gwelliannau parhaus o ran perfformiad iechyd, diogelwch a llesiant materion a allai fod â goblygiadau strategol, busnes neu i enw da i’r cwmni

 

Aelodau anweithredol

Vernon Everitt Profile

Vernon Everitt

Cadeirydd

Nicola Kemmery Profile

Nicola Kemmery

Dirprwy gadeirydd