Pwyllgor Pobl, Tâl ac Enwebiadau

Rôl ein Pwyllgor Pobl, Tâl ac Enwebiadau yw goruchwylio’r holl faterion sy’n ymwneud â strategaeth pobl y cwmni, cydnabyddiaeth ariannol ac enwebiadau Bwrdd TrC, yn ogystal ag unrhyw faterion sy’n codi o weithgareddau’r cwmni fel y maent yn effeithio ar y cyhoedd gan gynnwys teithwyr, gweithwyr a chyflenwyr. Y pwyllgor:

  • strwythur y sefydliad a chynllunio olyniaeth
  • cydymffurfio â pholisïau Adnoddau Dynol TrC
  • hyfforddiant a datblygiad
  • polisi tâl a gweithredu
  • enwebiadau bwrdd ac is-bwyllgorau

 

Aelodau anweithredol

Alison Noon Jones Profile

Alison Noon-Jones

Cadeirydd

Nicola Kemmery Profile

Nicola Kemmery

Dirprwy gadeirydd